Bylo

Pěší pouť z Prahy do Jeníkov 2019, jak o ní píše o. Nik

Otec Nik píše o tom, jaká byla letošní pěší pouť z Prahy do Jeníkova. Posílá také odkaz na fotky.
Odkaz na fotky ZDE.Ve středu večer sice pršelo, ale to poutníky neodradilo od toho, aby se v malém počtu sešli u katedrály, obešli ji a krátkou pobožností zahájili letošní pouť.
Po přespání u sester boromejek jsme vyrazili směr Loreta, kde v 7 hodin čekala paní z teplického muzea s kameramanem, kteří nás určité úseky pouti doprovázeli (ještě z Třebenic a Zabrušan). Měli jsme se tam setkat i s P. Milanem Matfiakem, který měl na starosti Jeníkov před 20 lety, ale nějak jsme se minuli. Naštěstí jsme věděli, že další zastávka budou Horoměřice, kam jsme dorazili téměř současně. On ovšem autobusem. Pak už putovalo 7 trpaslíků a Sněhurka. Ve skutečnosti to bylo 7 chlapů (žádných trpaslíků) a Sněhurka se jmenovala Helča.

Na Okoř je cesta… Těch cest je tam dokonce víc. Tak jsme to letos zkusili jinou cestou a zkrátili jsme si to asi o 3 kilometry a víc než hodinu, protože nás nezdržela přestávka v Tuchoměřicích. Na Budči se pohyboval sv. Václav. Nyní jsme se tam pohybovali my a poprvé jsme byli v kostele, kde jsme mohli mít mši svatou.
I když to vypadalo, že máme dobrý čas, do Nelahozevsi jsme dorazili poměrně pozdě, takže milé ženy, které pro nás uvařili večeři, museli nějakou chvíli čekat.

V pátek známou cestou do Velvar (asi 14 dní předtím jsem hledal nějakou lepší cestu, ale nenašel jsem. Přijde mi, že cesta, která tam původně vedla je zaoraná). Po domácí snídani ve Velvarech pokračujeme k Hospozinku, kde jsme měli mši svatou v kapli sv. Jana Nepomuckého. Počasí bylo příjemné, odpočinek v lázních Mšené taky a pak už jsme směřovali k Libochovicím, před kterými proběhl tradiční přechod diecézí (z Pražské do Litoměřické).

V sobotu byl pro poutníky zážitek posezení na faře v Třebenicích. Na faře, kde byl zavražděn P. Kubíček. V Třebenicích se taky genderově vyrovnal stav poutníků. Helča sice včera odjela, ale dnes dojely další poutnice, z toho 4 z Jeníkova – Natálka, Laura, Kačenka a s.k. Eliška. Teď už je nás 14. Shledali jsme se, odpočinuli si a v kostele jsme si vyzvedli Pána Ježíše, který nás doprovodil do Teplé. Tam byla mše svatá spolu s místními přáteli, kteří pro nás připravili bohaté občerstvení. S novými silami jsme pokračovali dál a nad Milešovem to vypadalo na bouřku. Dolů jsme šli za mírného deště, chvíli jsme se dole schovali a vzhůru do Kostomlat už to bylo v suchu (v okolí prý byla průtrž).

V neděli tradiční zastávka v Křemýži a pak už znavení poutníci dorazili do Jeníkova, kde zakončili pouť mší svatou. Po pohoštění na faře odjezd domů a těšíme se zase za rok.

o. NikPo cestě jsme rozjímali nad 1. listem Korinťanům, 4 – 6 kapitola. Někteří poutníci mají básnické střevo, tak si nyní můžete přečíst výtvory, které z tohoto rozjímání vzešli:

I když se zbytečně namáhám,
na mysli neklesám,
snažím se žít laskavě,
po vzoru Pavlově.

Napsal jsem vám v listě,
a vím to jistě,
nebuďte lakomci, lupiči, modláři, smilníci a žijte dobře a čistě.

Kéž po zkáze těla
naše duše zbělá!

Kvasem zla a špatnosti
nedosáhneš svatosti!

Boží zákon bratra soudí bez řečí,
ukazuje, že smilstvo je čin telecí.
Odstraň i dnes zase vkus starého kvase!

Hříchu se střez,
bratry svoje nes!

Kdo před cizím hříchem chce utéci ze světa,
ten nepochopil nic a je popleta.

Chlubíš se tím cos nedostal?
Tak pozor abys nedostal.

Povahou jsem cholerikem,
zažijete okamžikem.

Jestli život nezměníte,
potom bolest pocítíte.

Svatý Pavel hudruje,
že je pěkně zmaluje.

Jen díky mně máte jistotu,
já jsem vás přived k životu.

Vy jste na mě zapomněli?
Dal bych za vás život celý.

Já vás nechci zahanbit.
Chci abyste žili líp.

Když vám někdo zlořečí,
zahrňte ho svou péčí.

Na tupení lék máme!
My těm lidem žehnáme.

Bude s vámi Pán.
V duchu i já sám.

Napsal jsem vám v listě,
mějte srdce čisté.

Chceš aby ti bylo hej?
Zlým lidem se vyhýbej.

Buď teď kvasem!v Ne až časem.

Říkám to do zblbnutí:
nebuďte tak nadutí.

Vydejte tělo k týrání,
jen ať se duše zachrání.

Odstraňte zlo ze středu!
Navždy, nejen ve středu.

Proč se stále soudíte?
Ostudu tím činíte.

Přestaňte už dělat věci potupné,
bylo za vás zaplaceno výkupné.

Budem soudit svět celý,
lidi, také anděly.

Vy se s druhým soudíte?
Že jste hloupí nevíte.

Když se s druhým soudíte,
velkou hloupost (škodu) činíte.

Vše si mohu dovolit,
přesto musím odpustit.

Tělo máme od Pána,
on je jeho záchrana.

My jsme údy Krista,
v něm je spása jistá.

Člověk nepatří sobě,
každý z nás skončí v hrobě.

V chrámu Ducha svatého,
nečiňte nic špatného.

Napsal jsem vám v listě,
chovejte se čistě.

Pavel hříchy odhaluje
a hříšníky odsuzuje.

Nad hříchy se nermoutíte
a nadutě se pyšníte.

Ač jsem tělem vzdálený,
duchem stále přítomný.

Až se všichni shromáždíte,
moc Ježíše pocítíte.

Satanu ke zkáze tělo,
aby duši se prospělo.

Vychloubání dobré není,
nevede vás ke spasení.<
br> Upřímnost a pravdu mějte,
špatnosti se vyhýbejte.

O bratry se starejte
a hříšníky kárejte.

Zlého rychle odstraňte,
ve středu ho nemějte.

Suďte jen ty, kdo jsou z vás,
na ostatní Bůh má čas.

Každý ať to dobře ví,
že jsme služebníky Kristovi.

Správce ten má věrný být,
své poslání naplnit.

Ničeho si vědom nejsem,v jen Pán bude mým soudcem.

Pán na světlo vynese,
i co ve tmě skrývá se.

Pokud něco dostáváš,
nechlub se tím, že to máš.

Cítíte se nasycení?
Možná to však pravda není.v
Světu, že jsou divadlem,
apoštol tu říká všem.

Apoštolé dojista,
jsou blázni jen pro Krista.

Utrpení, ač moc mají,
žehnají a neklesají.

Viny na ně svalují,
laskavě se chovají.

S láskou třeba napomínat,
ale nikdy zahanbovat.

Vychovatel vychovává,
ale otec život dává.

Apoštol nás povolává,
sebe za příklad dává.

Na slovech teď nezáleží,
v moci Boží slovo leží.

Vy budete soudit svět,
maličkosti řešte hned.

Není mezi vámi ten,
kdo by soudit byl schopen?

Před nevěřícími se soudíte,
že je to hanba nevíte.

Je to prohra, když se soudíš,
svému bratru neodpouštíš.

Proč raději netrpíte
a s bratry se nesoudíte.

V Božím království o svá místa,
nespravedliví přijdou dozajista.

Ve jménu Pána Krista,
ospravedlněn jsem dozajista.
Všechno co je dovolené,
neprospěje, ať je jasné.

Všechno co chceš, můžeš mít,
nedej se však zotročit.

Těla jsou tu pro Pána,
jemu ať jsou oddána.

Bůh jenž vzkřísil Pána zas,
vzkřísí svou mocí i nás.

Kdo se Pánu oddává,
v Duchu s ním pak zůstává.

S Pánem jeden duch,
to si přeje Bůh.

Ten, kdo smilstvo naplňuje,
svoje tělo poskvrňuje.

Vaše tělo Ducha chrám,
daroval ho Pán Bůh sám.

Boha tělem oslavujte,
to vždy na paměti mějte.

Sdílet

Související články:
V Hudcově si místní obyvatelé obnovili kříž (03.11.2023)
Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové (14.10.2022)
Ohlédnutí za moravskou automobilovou poutí 2021 (08.10.2021)
Ohlédnutí za táborem pro jeníkovské děti v Jeníkově turnus B 2020 (30.10.2020)
Ohlédnutí za žehnáním kapličky v zaniklé obci Staré Verneřice (06.10.2020)
Farnost navštívil sv. Mikuláš (17.01.2020)
Byli jsme na SUPERDNU ve Vranově nad Dyjí (25.05.2019)
Jak jsme konali masopust ve Štítarech na Moravě (07.03.2019)
Jak bylo na letní chaloupce pro děvčata z Jeníkova a okolí (11.11.2018)
Ohlédnutí za moravskou automobilovou poutí v Jeníkově (04.10.2018)
Proběhl Týden na faře v Jeníkově 2018 (03.09.2018)
Byli jsme na obláčce slečně katechetce Irče (20.08.2018)
Děti z okolí Jeníkova hrály divadlo v Lančově (05.06.2018)
O soutěži Bible a my v Teplickém deníku (08.04.2018)
O pěší pouti a z pěší pouti z Prahy do Jeníkova (05.04.2018)
Zúčastnili jsme se celostátního kola dějepisné soutěže Bible a my (30.03.2018)
Ohlédnutí za masopustem ve Štítarech (27.02.2018)
Uskutečnila se moravská automobilová pouť - Jeníkov má nové křesťany (21.12.2017)
Týden na faře 2017 (30.10.2017)
Exkurze v hasičárně v Duchcově (17.10.2017)
Tábor pro děti z Jeníkova - turnus B (15.10.2017)
Udělené svátosti během soluňáckého týdne (28.09.2017)
Den dětí v Litoměřicích (14.09.2017)
SUPERDEN (26.06.2017)
Ohlédnutí za slavností Božího Těla v Lahošti (20.06.2017)
Velikonoce na faře 2017 (12.05.2017)
Masopust ve Štítarech (02.04.2017)
Jeníkovský Silvestr (08.03.2017)
Tříkrálová sbírka v Duchcově (06.02.2017)
Sv. Mikuláš v Jeníkově a okolí (21.12.2016)
Potáborové setkání a výroba adventních věnců v Jeníkově (13.12.2016)
Okresní kolo soutěže Bible a my v Duchcově (01.12.2016)
Podzimní prázdniny v Lančově (01.12.2016)
Mše svatá za zemřelé (06.11.2016)
Moravská automobilová pouť v Jeníkově (25.10.2016)
Rozdávání časopisu Milujte se! v Košťanech (24.10.2016)
Pěší pouť na Velehrad (06.09.2016)
Ohlédnutí za jeníkovským superdnem (10.08.2016)
Slavnost Těla a Krve Páně v Jeníkově (24.06.2016)
Cyklopouť do Jeníkova (24.06.2016)
Jarní výlet na Bořeň (09.05.2016)
Rozhovor s nejmladším misionářem na lidových misiích - přidány zážitky (08.02.2016)
Jak jsme ve Štítarech konali MASOPUST (08.02.2016)
Prodloužený víkend na Moravě v rámci masopustu (08.02.2016)
Věčné sliby s. Kláry v Soběšicích (18.01.2016)
Jak jsme slavili na faře v Jeníkově silvestr a já byla u toho... (07.01.2016)
Farnost Jeníkov a Zabrušany (03.01.2016)
Okresní kolo soutěže Bible a my (16.12.2015)
Jeníkovský Mikuláš (08.12.2015)
Jak jsem prožil podzimní prázdniny v Jeníkově (08.11.2015)
Výlet do Litoměřic a spaní na faře (16.10.2015)
Jak jsme se zúčastnili pěší poutě na Velehrad (15.09.2015)
Tynaf na jeníkovské faře - PRAVĚK (05.09.2015)
Jarní prázdniny na Moravě 2015 (24.03.2015)
Jak jsme konali masopust ve Štítarech na Moravě aneb navštívili jsme moravský FATYM (24.03.2015)
V Oldřichově se uskutečnil dětský maškarní karneval (19.02.2015)
Mikuláš v Jeníkově a výroba adventních věnců (01.12.2014)
Rozsvícení vánočního stromu v Lahošti (28.11.2014)
Velikonoce s dětmi na faře v Jeníkově (08.05.2014)
Kulturně - duchovní program v lahošťské kapličce (15.04.2014)
Vyrábění křížové cesty na faře (18.03.2014)
Výsledky vánoční výtvarné soutěže (10.03.2014)
Zúčastnili jsme se dějepisné soutěže Bible a my (25.02.2014)
Farní kostel v Jeníkově navštívil svatý Mikuláš (12.12.2013)
Výroba adventních věnců (10.12.2013)
Jak jsme s dětmi prožili slavnost Ježíše Krista Krále (09.12.2013)
Výlet - Zoopark Chomutov a kamencové jezero (12.10.2013)
Naše léto v Jeníkově - TYNAF (11.10.2013)
Vzpomínali jsme na tábory - po táborové setkání v Jeníkově (11.10.2013)
Kterak jsme jeli na zábavné odpoledne na Moravu - Vraťšou (11.06.2013)
Kde je Tvůj poklad tam bude i Tvé srdce (26.04.2013)
Vzkříšení a velikonoční pondělí s dětmi na faře v Jeníkově (04.04.2013)
Jak jsme strávili jarní prázdniny u nás v Jeníkově (26.03.2013)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 10. 06. 2019 | 1612 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.