Bohoslužby

Liturgické texty na 18. 4. 2021 - 3. neděle velikonoční

z

Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména,
vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 14. 04. 2021 | 4 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Moravský FATYM

Rok sv.. Josefa: tiskový apoštolát A.M.I.M.S. vydal brožurku - Se svatým Josefem

sv-Josef Brožurka má barevnou obálku s fotografií sochy sv. Josefa z jevišovického kostela a je zpestřena kresbami paní Jany Vaňkové. Přináší několik ne zcela obvyklých pohledů na sv. Josefa, který inspiruje i moderního člověka, a to nejen toho, který je dostatečně zakotven ve víře.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 07. 04. 2021 | 14 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 11. 4. 2021 - 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství

Pán Ježíš

Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 07. 04. 2021 | 23 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Aleluja Pán vstal z mrtvých

Jak mám vzít skutečnost Ježíšova vzkříšení do svého života? Co na to říká katechismus. Nabízíme odpověď ve verších.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 04. 04. 2021 | 20 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 4. 4. 2021 - Slavnost zmrtvýchvstání Páně

d

Velikonoční oběti, pospěšme chválu zapěti.
Beránek ovce vykoupil, když muka kříže podstoupil.
Se smrtí život utkal se, v podivuhodném zápase.
Pán žití učinil ten div, zemřel, a v slávě vládne živ.
Vstal Kristus, naše naděje, a zve nás do Galileje.
Žije náš Král, chcem žíti s ním, slitovným Králem vítězným, aleluja, aleluja.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 03. 04. 2021 | 26 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Jistota, že Bůh je i s Tebou ve Tvých těžkostech

45 Na světě je tolik lidí. Jak mohu vědět, že Bohu na mě záleží? Že o mě ví. Zrovna na mě úplně zapomněl. To jsou myšlenky, které v těžkých chvílích napadnou nejednoho z nás. Díky rozjímání nad křížovou cestou - utrpením našeho Pána Ježíše Krista, jsem přišla na to, že tu jistotu máme.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 31. 03. 2021 | 49 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 1. 4. 2021 - Zelený čtvrtek

kalich

Toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 30. 03. 2021 | 43 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Poutní misto - Matka Důvěry

V Jeníkově máme poklad

Mnozí možná neví, že v jeníkovské farnosti mámě poklad, který může leckomu pomoci v boji proti koronaviru. Jeníkov je totiž poutní místo, kde Panna Maria vyprosila ne jednomu přicházejícímu nešťastníkovi zázračné vyslyšení z nemoci. Dotyčný buď prosil za sebe anebo za své blízké.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 30. 03. 2021 | 57 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Zajímavé nabídky karmelitánského nakladatelství

karmelky Karmelitánské křesťanské nakladatelství připravilo nejrůznější slevy na vybrané produkty. Zajímavá je také nabídka sladkosti v podobě bonbónu karmelek s citáty sv. Terezie z Lisieux. V elektronickém obchodě naleznete bohatý sortiment křesťanských produktů. Stačí jen navštívit.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 28. 03. 2021 | 29 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Rok svatého Josefa: Třicetidenní modlitba ke sv. Josefovi

sv-Josef Přinášíme třicetidenní modlitbu ke svatému Josefovi. Jde o modlitbu, jak si osobitým a zvláštním způsobem vyprosit patronát tohoto velkého světce a zároveň mu vzdávat úctu. (Ne se mu klanět, protože v Katolické církvi se klaníme pouze Trojjediného Bohu.)


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 26. 03. 2021 | 41 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 28. 3. 2021 - Květná neděle (roční cyklus B)

a

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 26. 03. 2021 | 40 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 25. 3. 2021 - Slavnost zvěstování Páně

1

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.
Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 24. 03. 2021 | 31 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Poutní misto - Matka Důvěry

Kronika vyslyšení u Panny Marie Jeníkovské

Ve farnosti Jeníkov u Duchcova býval ve velké úctě milostný obraz Panny Marie Bolestné... Mnozí, kteří se sem přišli pomodlit k Panně Marii - byli vyslyšeni. Zveřejňujeme pracovní překlad knihy vyslyšených proseb, která se uchovává v archívu v Teplicích. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 19. 03. 2021 | 45 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 21. 3. 2021 - 5. neděle postní (roční cyklus B)

q

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu a očisť mě od mého hříchu.
Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
(Žl 51, 3-4)


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 17. 03. 2021 | 39 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Z kázání otce Františka - jáhna z Lančova: O svaté Bibiáně

2. prosince má svátek svatá Bibiána. Byla dcerou římského prefekta Flaviána, který se ujímal katolíků a posiloval je ve víře. Proto mu za císaře Juliána odpadlíka byl vypálen na čelo znak otroka a byl poslán do vyhnanství, kde pro útrapy zemřel. Bibiána měla mladší sestru Demetrii. Oba jejich rodiče zemřeli jako mučedníci. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 17. 03. 2021 | 69 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Rok sv. Josefa: Jak jej uctíváme v Jeníkově

sv-Josef I v jeníkovském kostele je letos v roce sv. Josefa tento světec zvýrazněn a více uctíván. Vzhledem k tomu, že sv. Josef má v jeníkovském kostele jednu z velkých soch v nadživotní velikosti, je patrné, že zde byl uctíván už i v minulých staletích.

Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 13. 03. 2021 | 52 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 14. 3. 2021 - 4. neděle postní (roční cyklus B)

t

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete.
Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (srov. Iz 66,10-11)


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 11. 03. 2021 | 46 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Tvé a Boží představy

Pěkný citát povzbuzující k správnému pochopení Božího vedení.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 10. 03. 2021 | 50 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Poselství papeže Františka k postní době

pixabay Postní doba – čas obnovení víry, naděje a lásky. Milé sestry a milí bratři, když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním plní Boží vůli, zároveň jim odhaluje hluboký význam svého poslání a zve je, aby se k němu připojili pro spásu světa. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 07. 03. 2021 | 43 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Modlitba žalmů v postní době

Zajímavá nabídka k postnímu snažení v době postní, která nám byla zaslána. Třeba někoho osloví. Kéž Vás tato požehnaná doba přiblíží více k Pánu a dá poznat jeho milosrdnou lásku ať mu můžete dělat čím dál větší radost.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 06. 03. 2021 | 71 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 7. 3. 2021 - 3. neděle postní (roční cyklus B)

t

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3, 16)Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 04. 03. 2021 | 65 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Laudato si: Podpisy Boží lásky - Motýl

Papež František vyzval v květnu ke slavení tohoto roku pod názvem Laudato si, což v překladu znamená Tobě buď chvála. Máme se snažit si více uvědomovat krásu Božího stvoření a žasnout nad ním. Pojďme tedy společně žasnout nejen nad krásou Božího stvoření, ale i nad genialitou s jakou je vše kolem nás stvořeno. Zapojit se můžete i Vy.

Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 01. 03. 2021 | 74 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 28. 2. 2021 - 2. neděle postní (roční cyklus B)

d

V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas:
To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 24. 02. 2021 | 50 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Rok sv. Josefa: Spolehli se na jeho přímluvu a byli vyslyšeni: studentka

Nabízíme k přečtení svědectví o přímluvě sv. Josefa, které může být povzbuzením k úctě k němu. Na začátku loňského roku jsem na tom byla už dost špatně. Nevěděla jsem, co dělat, kterou cestou se vydat a vše na mě silně doléhalo.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 20. 02. 2021 | 66 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 21. 2. 2021 - 1. neděle postní (roční cyklus B)

o

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 18. 02. 2021 | 81 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 105 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.