Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 233 nalezených)

Bohoslužby

Mše svatá v Lahošti

ú Srdečně zveme na mši svatou do kaple Panny Marie v Lahošti.
Přijďte s námi prožít mši svatou v týdnu před slavením Seslání Ducha Svatého.Celý text zde...

| Autor: Lucie Sošková | Vydáno dne 22. 05. 2023 | 27 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Mše svatá v Lahošti ve Svatém týdnu

u Srdečně zveme na mši svatou do kaple Panny Marie v Lahošti.


Celý text zde...

| Autor: Lucie Sošková | Vydáno dne 03. 04. 2023 | 60 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty Květná neděle (2. 4. 2023)

ratolest

Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu Davidovu!Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 30. 03. 2023 | 63 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 4. Neděle postní (19. 3. 2023)

p Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, to my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe...“


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 17. 03. 2023 | 55 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 3. Neděle postní (12. 3. 2023)

o

Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 08. 03. 2023 | 79 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 2. Neděle postní (5. 3. 2023)

z

V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 01. 03. 2023 | 73 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 1. Neděle postní (26. 2. 2023)

u

... Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit." Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 23. 02. 2023 | 84 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Mše svatá v Jeníkově

Srdečně zveme na mši svatou do kostela sv.Petra a Pavla v Jeníkově.

Pojďme se ztišit a společně prožít mši svatou v postní době.

Celý text zde...

| Autor: Lucie Sošková | Vydáno dne 20. 02. 2023 | 121 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 22. 2. 2023 – Popeleční středa

rr

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst,
kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu,
abychom se naučili sebeovládáním
statečně přemáhat zlo a konat dobro.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 19. 02. 2023 | 100 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Mše svatá v Lahošti

Srdečně zveme na mši svatou do kaple Panny Marie v Lahošti.Celý text zde...

| Autor: Lucie Sošková | Vydáno dne 14. 02. 2023 | 118 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie (1. 1. 2023)

789


Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále,
jenž nad nebem i zemí vládne na věčné věky.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 30. 12. 2022 | 150 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (25. 12. 2022)

1

Zvěstuji vám velikou radost:
Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 24. 12. 2022 | 163 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (18. 12. 2022)

4

Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,
to znamená "Bůh s námi".Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 16. 12. 2022 | 143 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (11. 12. 2022)

Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 09. 12. 2022 | 131 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (4. 12. 2022)

2

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 30. 11. 2022 | 138 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.