Zajímavosti

Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí C

Přinášíme zde hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí C. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.
Evangelium najdete ZDE.

Zastavil se na rovině,
promluvil ke své družině.

Na učedníky pohlédl,
důležitou řeč k nim vedl.

Chudí, jste blahoslavení,
pro bohaté nebe není.

Být chudým není bláznovství,
vám patří Boží království.

Vy, kdo nyní hladovíte,
u Boha se nasytíte.

Vy, kdo nyní pláčete,
smát se jednou budete.

Kvůli mě vás nenávidí,
vyženou vás pryč od lidí?
Radujte se, jásejte,
odradit se nedejte.
Ať vás to vše neleká,
odměna v nebi čeká.

Předkové se k prorokům
chovali hůř než ke psům.

Předkové na proroky
vymýšleli útoky.

Pro boháče nebe není,
už mají své potěšení.

Kdo jste nyní nasycení,
vás pak čeká hladovění.

Běda těm, kdo se teď smějí,
budou plakat v beznaději.

Když vás všichni chválí, běda,
varovná to nápověda.

Chválí se ti falešní,
co chtějí být úspěšní.

Když svých dvanáct vyvolil,
na rovině zastavil.

Běda říkám boháčům,
marně zdobí si svůj dům.

Boháči jsou potěšeni,
v nebi budou zahanbeni.

Běda, když jste chváleni,
to je špatné znamení.

Apoštoly vyvolil,
z hory potom sestoupil.

Zastavil se na rovině
a tam učil lidi klidně.

Učedníky poučoval,
příklady vše dotvrzoval.

Apoštolů dvanáct měl,
nejbližší v nich míti chtěl.

Blahoslavenství Pán hlásá,
chudákům v něm přišla spása.

Mnoho lidí dorazilo,
s Ježíšem jim bylo milo.

Na rovině Ježíš stál,
poučení jasné dal.

I z Judska tu lidé byli,
Jeruzalém opustili.

Od tyrského pobřeží
za Ježíšem dav běží.

Zahleděl se na své žáky,
poučil je a lid taky.

Chudé Ježíš blahoslaví,
boháčům však běda praví.

Hladoví se nasytí,
sytí budou hlad míti.

Plačící se budou smát,
smějící zas naříkat.

Blahoslavení nenávidění,
pro syna člověka zavržení.

Velká odměna
v nebi slíbená.

Falešné proroky chválili
a muže Boží tupili.

Odměna se v nebi chystá
pro věrné Ježíše Krista.

Se skupinou apoštolů
přišel Ježíš z hory dolů.

Lidí kolem něj je mraky,
z pobřeží a z Judska taky.

Jen ten, kdo má srdce čisté,
Boha uzří, to je jisté.

Blahoslavení hladoví, nasyceni budou takoví.

Blahoslavený, kdo pláče,
radostí si pak zaskáče.

Když vám budou pro mne spílat,
můžete si v klidu zpívat.

Když vás budou nenávidět,
trochu dál je třeba vidět.

V nebi máte odměnu.
Zajásáte, pro změnu.

Ježíš dvanáct vyvolil,
dolů z hory sestoupil.

Za Ježíšem z okolí,
davy lidí spěchaly.

Ježíš všemu lidu hlásá,
v čem spočívá víry krása.

Blahoslavení jsou chudí,
Boží království uvidí.

Vy kdo nyní hladovíte,
též se jednou nasytíte.

Ať se také jednou smějí,
jímž dnes příkoří se dějí.

Odměnu má v nebi ten,
kdo pro Krista potupen.

Boháči ti ať se bojí,
svoji odměnu už mají.

Ti kdo nyní sytí jsou,
jednou hladu neujdou.

Kdo se nyní smějete,
jednou žalu dojdete.

Nedejte se lidmi šálit,
když vás budou chválit.

Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...

Výzva: Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


Sdílet

| Autor: administrátor | Vydáno dne 16. 02. 2019 | 1375 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.