Zajímavosti

Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí C

Přinášíme zde hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí C. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium Lk 16,1-13 najdete ZDE.


Jeden člověk bohatý,
správci šlapal na paty.

Správce prý zpronevěřuje,
Pán mu moc nedůvěřuje.

Co když oni pravdu mají,
co o tobě povídají.

Účty ze správcovství slož,
na světlo to všechno vlož.

V jedné věci jasno mám,
správcem tě dál nenechám.

Správce o tom přemýšlí,
další podvod vymýšlí.

Přátele si získávejte,
mamon k tomu užívejte.

Sloužíš Bohu s mamonem?
Vždyť to nejde, říkám všem.

Dlužníky si zavolal,
k podvodu je nabádal.

Honem napiš padesát,
nemusíš mu všechno dát.

Dlužíš sto věder oleje?
Tak polovička tvoje je.

Úpis tvůj ti dávám zpět,
uprav si to tam teď hned.

Nepoctivec pochválen,
za vzor je tu uveden.

To pochválil Ježíš právě,
správce jednal prozíravě.

V maličkosti věrnost máš?
Velkou šanci dostáváš.

Správce má být poctivý,
to snad přece každý ví.

Děti světla, poučte se,
prozíravost příklad nese.

Mamon máš teď k dispozici,
to využij, co víc říci.

Syny světla máte být,
z chyb druhých se poučit.

V maličkosti věrnost měj,
žádný švindl nedělej.

Poklad v nebi chceš-li mít,
hleď se z toho poučit.

V maličkosti nepoctivý,
bude i ve velkém křivý.

Měj vždy ve všem poctivost,
usnadníš si život dost.

Na úpise nezáleží,
o něco víc tady běží.

Pán své blízké vyučuje,
učedníky poučuje.

Správce jednal prozíravě,
vyřešil tím problém hravě.

Pán si volá svého správce
a přemýšlí o odstávce.

Majetek prý zpronevěřil,
Pán by si to rád prověřil.

Správce o místo se bojí,
vychytralé plány strojí.

Co jen nyní budu dělat??
Jen ne kopat, jen ne žebrat!

Udělám to fikaně,
vše ke svojí záchraně.

A dlužníky svého Pána,
zve si k sobě hned od rána.

Kolik mému Pánu dlužíš?
Se mnou částku trochu zúžíš…

Dluh sto korců pšenice?
Nepodléhej panice.

Tu je úpis, piš číslovky:
osmdesát místo stovky.

Správce chválí jeho Pán:
„Prozíravý byl tvůj plán.“

Kdo je věrný v malé věci,
svěří mu i velkou přeci.

Ten, kdo šidí maličkosti,
bude šidit všechno dosti.

Nejsi věrný u cizího?
Kdo, ti svěří co je tvého?

Dvěma pánům sloužit nejde,
nic dobrého tak nevzejde.

Jedním bude pohrdat
a druhého milovat.

Mamonu a nebo Bohu?
Jen jednomu sloužit mohu.

O správci, jak se zachoval,
učedníkům vypravoval.

Byl jeden člověk bohatý
a u něj správce najatý.

Správce někdo obvinil,
že se v službě provinil.

Boháč si ho hned zavolal,
na účty se dotazoval.

Co to slyším znenadání?
Slož účty ze správcování.

Majetek jsi zpronevěřil?
A já jsem ti tolik věřil!

Toho jsem se nenadál,
za správce tě nechci dál.

Pán mě místa zbavuje,
jaké řešení tu je?

Co si teď jen počít mám?
Snad se na žebrání dám?

Neumím ani kopání
a žebrat mi stud zabrání.

Správce splétá intriky,
pak zavolá dlužníky.

Chce, ať každý hned poví,
kolik dluží pánovi.

Úpisy jim zapůjčuje,
s každým zvlášť dluhy zmenšuje.

Nepoctivce Pán chválí,
smysl však hned odhalí.

Přátele si teď získejte,
věčný život nachystejte.

Všechno k dobru využijte,
věrně s Pánem Bohem žijte.

Kdo je věrný v maličkosti,
velké pak zvládne k radosti.

Ten, kdo malé věci zvládá,
sílu na ty velké střádá.

Dvěma pánům sloužit nejde,
vždycky z toho jen zlo vzejde.

Jednoho vždy zanedbáváš,
když druhému lásku dáváš.

Mamonu a Pánu Bohu
současně sloužit nemohu.

Boháč správce měl,
ten ho podváděl.

Boháč správce propustil,
složit účty donutil.

Správce musí vymyslit,
jak si lidi naklonit.

Dlužníky si zavolal,
úpisy jim odevzdal.

Pochvalu pán správci dal,
prozíravě že jednal.

Kdo je věrný v malé věci,
i ve velké bude přeci.

Malá nepoctivost nastává,
pak i velká zůstává.

Když věrný v cizím není,
těžko něco změní.

Dvěma pánům sloužit nejde,
z toho jenom potíž vzejde.

Sloužit nemohu,
mamonu i Bohu.Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.

Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 22. 09. 2019 | 1370 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.