Bohoslužby

Hesla k evangeliu 2. neděle postní C

Přinášíme zde hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí C. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.


Petr, Jan a Jakub kráčí
tam, kam Ježíš dojít ráčí.

Ježíš se šel pomodlit,
na hoře to mělo být.

Na hoře to prožívali,
Ježíše víc poznávali.

Když se modlil, změněn byl,
jeho šat až oslnil.

Změnil se mu výraz tváře,
z jeho šatů proudí záře.

Dva muži s ním rozmlouvali,
věc budoucí probírali.

Ve slávě se zjevili,
jak Pán zemře, mluvili.

V Jeruzalémě to má být,
tam má Pán smrt svou podstoupit.

S tajemstvím jsou seznámeni,
spánkem tvrdým přemoženi.

Těžko očím věřili,
jeho slávu spatřili.

Dva muži s ním rozmlouvali,
poblíž něho oba stáli.

Tři stany teď postavíme,
dobře, že jsme tady - víme.

Pro každého jeden stan
postavíme, Kriste, vám.

I Eliáš měl stan mít,
Petr ho chtěl postavit.

Oblak všechny zahaluje,
hlas vše jasně dotvrzuje.

Mluvit o tom nechtěli,
co na hoře viděli.

Z oblaku bázeň vychází,
hlas z nebe všechno provází.

Pod oblakem všichni stáli,
zvláštní chvíle prožívali.

Petr ani nevěděl,
co za hloupost pověděl.

Oblakem jsou zahaleni,
velkou bázní naplněni.

S Janem, Petrem a Jakubem,
Ježíš cosi má za lubem.

Na horu se vypravili,
aby se tam vymodlili.

Ježíšovi šaty září,
mění se i výraz v tváři.

Ukáží se dva chlapíci,
s Ježíšem si maj co říci.

Jde o slavné proroky,
myšlenky maj hluboký.

Eliáš i s Mojžíšem,
rozmlouvají s Ježíšem.

Mojžíš, s Eliášem taky.
Petr jenom valí zraky.

Petr se dál na nic nezmoh,
učedníky spánek přemoh.

Ze spánku se probrali,
moc z toho nepobrali.

Zcela jasně vidí právě
Ježíše i v jeho slávě.

"Dobře, Mistře, že tu dlíme,
tři stany tu postavíme."

Neví Petr, co by řekl,
že by se i trochu lekl?

Pak se oblak vyvalil
a všechny je zahalil.

Z oblaku hlas zaznívá,
slova jsou to příznivá.

"To je můj Syn, na to dbejte,
a ve všem ho poslouchejte!"

Nikomu to neřekli,
prostě ani necekli.

Petr, Jakub, také Jan,
s nimi na horu jde Pán.

A Eliáš s Mojžíšem
vykládají s Ježíšem.

Petr chce stavět stany.
Zní hlas: "Syn, milovaný!"

Teďka toto nechme stát!
Ježíš musel z hrobu vstát.

Ježíš na vysokou horu vystoupil,
aby se s Petrem, Janem a Jakubem pomodlil.

Ježíšovi zbělel šat,
že se modlí, bylo znát.

Dva muži se zjevili,
o jeho smrti mluvili.
Byl to Mojžíš s Eliášem,
ve slávě co přišli na zem.

Petr s druhy usnuli
a když se probrali,
Jeho slávu spatřili.

Petr byl tak zmatený,
že chtěl stavět stany.

Oblak se tam objevil
a celé je zahalil.

S bázní sledovali,
jak je oblak halí.

Strach je naplnil,
když je oblak zahalil.

Oblak všechny zahalil
a hlas z něj je oslovil:
,,To je můj Syn vyvolený,
na paměti mějte,
ať je od vás milovaný,
jeho poslouchejte."

Nikomu nic neřekli,
o tom co tam viděli.

Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...

Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.
Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 16. 03. 2019 | 1152 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.