Bylo

Ohlédnutí za jeníkovským superdnem

26. června 2016 se konala jeníkovská pouť ke sv. Petru a sv. Pavlu, patronům našeho kostela v Jeníkově. Při této příležitosti probíhal i Jeníkovský Superden pro děti i dospělé.


Z farní kuchyně se už od rána linula omamná vůně pečícího se kuřete a různých jiných dobrot, které vytvořily paní Marie, slečna katechetka Irenka, slečna katechetka Dana, protože součástí Superdne byl i oběd a malé respektive velké agapé na faře i ve farní zahradě.
Stoly se začaly prohýbat různými dobrotami, které postupně zaplňovaly kuchyňský stůl i stůl v obývací místnosti. Nechybělo i vínko na slavnostní přípitek. Stolů bylo málo a tak jsme se vydaly s dětmi do garáže, kde byly pečlivě uloženy další stoly, které děti pomáhaly nosit na posezení pod pergolu, kde jsme společně s otcem Nikem a dětmi poobědvali.Počasí nám také přálo, bylo nádherné.
Ještě před obědem v 10:00 nás čekala slavnostní mše svatá v kostele, kterou sloužil o. Nik a nechyběl ani náš jáhen o. František. Ještě před svatou mší jsme se pomodlili, jako jeden muž, svatý růženec Panny Marie. Ministrování se ujali horlivý Zdenek a obětavý Ládik, děti z Teplic. Zdenda zvonil a Ládik zapálil svíce na obětním stole i u oltáře Božího milosrdenství i u protějšího oltáře Panny Marie, Matky Důvěry, která je zde v Jeníkově velmi uctívána, pro velké vyslyšení, jimiž zdejší poutní místo oplývá i v současnosti.Želbohu málo lidí to v dnešní době ví, že toto starobylé poutní místo neztratilo nic z toho, co nabízelo v minulosti, kdy sem vedla dlouhá procesí a kostel byl přeplněn až dolů po schodech k lipové aleji! S ženami jsme společně vytvořily rychlý pěvecký sbor. Žalmy předzpívávala místní zbožná a horlivá služebnice paní Margita Salačová, členka místního pěveckého sboru, který se nazývá Krušnohorský pěvecký sbor. Před svatou obětí o.Nik uděloval svátost smíření a kdo chtěl, mohl si vykonat třeba životní zpověď.Ve 12:00 hodin se v horní místnosti na faře rozezvučely sklenice s lahodným mokem a dole na zahradě cinkání příborů, protože jídlo bylo vynikající. Podával se kuřecí vývar s nudlemi a pečené kuře s rýží. Poté jahodovotvarohový zákusek a koláče s tvarohem, buchty. Po obědě do 14:00 byla siesta, kdy o.Nik svolal organizátory Supersoutěže, tj. nás dvě katechetku Irenku a pomocnici Klárku. Porada proběhla v rychlosti, protože děti již netrpělivě očekávaly zahájení soutěže. Když už začínaly docela zlobit, byl začátek odpískán. A protože přišlo docela dost dětí o. Nik je rozdělil na čtyři skupinky, po 1-3 dětech. Supersoutěž pod názvem“Hledání klíčů sv. Petra“ mohla tedy začít.Děti měly za úkol nalézt klíče sv. Petra, ukryté neznámo kde? Museli splnit mnoho disciplín, které je přivedly na stopu, kde by se mohly klíče údajně nalézat. A protože okolí fary je pro tento účel malé, stanoviště byla rozmístěna v přilehlém okolí Jeníkova. Na prvním stanovišti v blízkosti fary se děti dostaly do formy nošením vody z jednoho kbelíku do druhého kropítkem od konve. Druhé stanoviště se nalézalo v blízkosti sochy sv. Leonarda, kterého se ujal obětavý pan Petr, kdy při Kimově hře musely zapojit svou paměť. Třetí stanoviště se nalézalo u rybníka, kde děti stejně jako sv.Petr museli vylovit sedm rybiček, ovšem papírové a každá rybička byla pojmenovaná jinak, stejně jako sedm darů Svatého ducha. Při této těžké zkoušce trpělivosti se ukázalo, jak nelehká je tato disciplína na to, aby děti dosáhli plného počtu bodů. Na dalším stanovišti, měly děti přenášet pingpongový míček a lžíci z bodu A do bodu B. Na pátém stanovišti se museli strefit kamínkem do kbelíku. Po odlehčené disciplíně házení kamínků na cíl, je čekalo lámání si hlavy při luštění zprávy z Morseovy abecedy. Po vyluštění, na ně čekala zpráva, že klíče sv. Petra jsou ukryty u sochy sv. Petra před vchodem do kostela. Ale pozor! To ještě nebyl konec. Nedostatek organizátorů jsme hravě vyřešili přesunutím prvního na posledního, tj. jeden z nás měl dvě stanoviště. Byl to pan Petr, tatínek Jáji z Jeníkova, který si vzal obětavě na starost přeskok přes švihadlo.Poté se děti přesunuly do kostela, kde jim o. Nik položil pár zbožných otázek a poté je propustil hledat klíče. Přibližně okolo 17 hodiny jsme se i s dětmi odebrali na farní dvůr, kde se konalo zakončení Supersoutěže a vyhlášení vítězů. Vítězem se stal každý, který soutěžil poctivě. Hry se zúčastnily tyto děti z Jeníkova a okolí: Jája, Natka, Laura, Amálka, Zdenek, Terka, Terezka, Vaneska, Tereza, Andrejka a další. Ladik a Terezka Gothová pomáhali jako organizátoři. Nakonec o. Nik rozdal všem skupinám odměnu v podobě něčeho sladkého na zoubek. Poté jsme se všichni odebrali do farní zahrady a zakončení Superdne vyvrcholilo táborákem s opékáním špekáčků, hraním a zpíváním na kytaru. Superden jsme ještě zakončili večerními chválami, modlitbami za farnost Jeníkov a společnou adorací před Nejsvětější svátostí oltářní.

(sepsala Klárka, Jeníkov, L.P 3.7.2016)


Sdílet

Související články:
Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové (14.10.2022)
Ohlédnutí za moravskou automobilovou poutí 2021 (08.10.2021)
Ohlédnutí za táborem pro jeníkovské děti v Jeníkově turnus B 2020 (30.10.2020)
Ohlédnutí za žehnáním kapličky v zaniklé obci Staré Verneřice (06.10.2020)
Farnost navštívil sv. Mikuláš (17.01.2020)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkov 2019, jak o ní píše o. Nik (10.06.2019)
Byli jsme na SUPERDNU ve Vranově nad Dyjí (25.05.2019)
Jak jsme konali masopust ve Štítarech na Moravě (07.03.2019)
Jak bylo na letní chaloupce pro děvčata z Jeníkova a okolí (11.11.2018)
Ohlédnutí za moravskou automobilovou poutí v Jeníkově (04.10.2018)
Proběhl Týden na faře v Jeníkově 2018 (03.09.2018)
Byli jsme na obláčce slečně katechetce Irče (20.08.2018)
Děti z okolí Jeníkova hrály divadlo v Lančově (05.06.2018)
O soutěži Bible a my v Teplickém deníku (08.04.2018)
O pěší pouti a z pěší pouti z Prahy do Jeníkova (05.04.2018)
Zúčastnili jsme se celostátního kola dějepisné soutěže Bible a my (30.03.2018)
Ohlédnutí za masopustem ve Štítarech (27.02.2018)
Uskutečnila se moravská automobilová pouť - Jeníkov má nové křesťany (21.12.2017)
Týden na faře 2017 (30.10.2017)
Exkurze v hasičárně v Duchcově (17.10.2017)
Tábor pro děti z Jeníkova - turnus B (15.10.2017)
Udělené svátosti během soluňáckého týdne (28.09.2017)
Den dětí v Litoměřicích (14.09.2017)
SUPERDEN (26.06.2017)
Ohlédnutí za slavností Božího Těla v Lahošti (20.06.2017)
Velikonoce na faře 2017 (12.05.2017)
Masopust ve Štítarech (02.04.2017)
Jeníkovský Silvestr (08.03.2017)
Tříkrálová sbírka v Duchcově (06.02.2017)
Sv. Mikuláš v Jeníkově a okolí (21.12.2016)
Potáborové setkání a výroba adventních věnců v Jeníkově (13.12.2016)
Okresní kolo soutěže Bible a my v Duchcově (01.12.2016)
Podzimní prázdniny v Lančově (01.12.2016)
Mše svatá za zemřelé (06.11.2016)
Moravská automobilová pouť v Jeníkově (25.10.2016)
Rozdávání časopisu Milujte se! v Košťanech (24.10.2016)
Pěší pouť na Velehrad (06.09.2016)
Slavnost Těla a Krve Páně v Jeníkově (24.06.2016)
Cyklopouť do Jeníkova (24.06.2016)
Jarní výlet na Bořeň (09.05.2016)
Rozhovor s nejmladším misionářem na lidových misiích - přidány zážitky (08.02.2016)
Jak jsme ve Štítarech konali MASOPUST (08.02.2016)
Prodloužený víkend na Moravě v rámci masopustu (08.02.2016)
Věčné sliby s. Kláry v Soběšicích (18.01.2016)
Jak jsme slavili na faře v Jeníkově silvestr a já byla u toho... (07.01.2016)
Farnost Jeníkov a Zabrušany (03.01.2016)
Okresní kolo soutěže Bible a my (16.12.2015)
Jeníkovský Mikuláš (08.12.2015)
Jak jsem prožil podzimní prázdniny v Jeníkově (08.11.2015)
Výlet do Litoměřic a spaní na faře (16.10.2015)
Jak jsme se zúčastnili pěší poutě na Velehrad (15.09.2015)
Tynaf na jeníkovské faře - PRAVĚK (05.09.2015)
Jarní prázdniny na Moravě 2015 (24.03.2015)
Jak jsme konali masopust ve Štítarech na Moravě aneb navštívili jsme moravský FATYM (24.03.2015)
V Oldřichově se uskutečnil dětský maškarní karneval (19.02.2015)
Mikuláš v Jeníkově a výroba adventních věnců (01.12.2014)
Rozsvícení vánočního stromu v Lahošti (28.11.2014)
Velikonoce s dětmi na faře v Jeníkově (08.05.2014)
Kulturně - duchovní program v lahošťské kapličce (15.04.2014)
Vyrábění křížové cesty na faře (18.03.2014)
Výsledky vánoční výtvarné soutěže (10.03.2014)
Zúčastnili jsme se dějepisné soutěže Bible a my (25.02.2014)
Farní kostel v Jeníkově navštívil svatý Mikuláš (12.12.2013)
Výroba adventních věnců (10.12.2013)
Jak jsme s dětmi prožili slavnost Ježíše Krista Krále (09.12.2013)
Výlet - Zoopark Chomutov a kamencové jezero (12.10.2013)
Naše léto v Jeníkově - TYNAF (11.10.2013)
Vzpomínali jsme na tábory - po táborové setkání v Jeníkově (11.10.2013)
Kterak jsme jeli na zábavné odpoledne na Moravu - Vraťšou (11.06.2013)
Kde je Tvůj poklad tam bude i Tvé srdce (26.04.2013)
Vzkříšení a velikonoční pondělí s dětmi na faře v Jeníkově (04.04.2013)
Jak jsme strávili jarní prázdniny u nás v Jeníkově (26.03.2013)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 10. 08. 2016 | 2624 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.