Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 214 nalezených)

Bohoslužby

Liturgické texty na 29. 11. 2020 – 1. neděle adventní (roční cyklus B)

1

Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"


Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer, nebo o půlnoci,
nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.
Advent vždy vyzývá k bdělosti a k radostnému očekávání Pána Ježíše.

Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 25. 11. 2020 | 437 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Počet účastníků na bohoslužbách

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci s COVID-19 je počet účastníků na bohoslužbách závislý na stupni pohotovosti vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR (viz PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace). Je třeba, aby duchovní správcové i účastníci bohoslužeb sledovali aktuální situaci a řídili se podle vyhlášených stupňů.

Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 25. 11. 2020 | 505 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 22. 11. 2020 – Slavnost Ježíše Krista Krále

JEŽÍŠ KRISTUS JE KRÁL.


Ježíš nám dnes ukazuje, co to znamená kralovat.
Kralovat, vládnout, neznamená užívat si vládu, ale sloužit!

"...Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly... "

Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 17. 11. 2020 | 502 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 15. 11. 2020 – 33. neděle v mezidobí

7


Půvab zklame, krása prchne,
zato žena, která ctí Hospodina,
zaslouží si chválu.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 12. 11. 2020 | 515 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 8. 11. 2020 – 32. neděle v mezidobí

7


Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 03. 11. 2020 | 607 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 1. 11. 2020 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

1


Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství...Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 26. 10. 2020 | 613 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 25. 10. 2020 – 30. neděle v mezidobí cyklus A

kalich
Miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
Miluj svého bližního jako sám sebe.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 19. 10. 2020 | 520 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 18. 10. 2020 – 29. neděle v mezidobí cyklus A

zpěv  
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 14. 10. 2020 | 608 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 11. 10. 2020 – 28. neděle v mezidobí cyklus A

Pastýř2
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,...
Vede mě po správných cestách pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 07. 10. 2020 | 505 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 4. 10. 2020 - 27. neděle v mezidobí cyklus A

modlitba
Bratři!
O nic nemějte starost!
Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.
Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení,
uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 01. 10. 2020 | 517 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 27. 9. 2020 - 26. neděle v mezidobí cyklus A

vinná réva

Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal,
a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 22. 09. 2020 | 651 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

25. neděle v mezidobí cyklus A

Liturgické texty 25. neděle v mezidobí cyklus A. Závidíš, že jsem dobrý?


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 18. 09. 2020 | 651 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

24. neděle v mezidobí - cyklus A

Liturgické texty k neděli 24. týdne v mezidobí, cyklu A. "Neříkám ti, abys odpustil nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát."

Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 09. 09. 2020 | 558 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

23. neděle v mezidobí cyklus A

Texty ke mši svaté na neděli 6. září 2020. "Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi."

Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 05. 09. 2020 | 549 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

21. neděle v mezidobí cyklus A

Přinášíme texty ke mši svaté: 21. neděle v mezidobí. Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království.

Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 21. 08. 2020 | 584 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.