Bylo

Ohlédnutí za slavností Božího Těla a 1. sv. Přijímáním v Lahošti 2022

BT22-Lahost V polovině června se v Lahošti uskutečnila mše svatá s průvodem Božího Těla. V kapličce Panny Marie byla v 16,00 hodin mše svatá, při ní přistoupili k 1. svatému Přijímání dva chlapci a jedno děvče z Duchcova. Také dva zájemci o křest byli přijati mezi čekatele křtu a od této chvíle se již společenství církve za ně modlí. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 29. 06. 2022 | 209 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Výjezd budoucích biřmovanců do Vranova nad Dyjí

Mladí z Jeníkova a okolí, kteří se připravují na svátost biřmování, jednu z příprav absolvovali přímo ve Vranově nad Dyjí. V pátek jsme hned po škole odjeli z Teplic a večer dorazili do Vranova, kde jsme se ubytovali u paní Magdaleny.

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 27. 06. 2022 | 242 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (26. 6. 2022)

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 23. 06. 2022 | 198 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Lahošti 2022 - přišly především dětští návštěvníci

NK-Lahost22 Také v Lahošti se uskutečnila Noc kostelů, tentokrát již po sedmé. Program začínal zvoněním zvonu, který přitáhl další převážně dětské návštěvníky.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 13. 06. 2022 | 267 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Jeníkově 2022

Noc kostelu22 V pátek 10. června se již po 12. uskutečnila v kostele sv. Petra a Pavla akce s názvem Noc kostelů. Připraven byl bohatý program. Jako první bod programu s názvem Zpíváme si s láskou, s přáteli a kytarou vystoupila MŠ Jeníkov spolu se skupinou Synchronicita v podání hudebníků Petra Kavky a Karla Ulipa.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 11. 06. 2022 | 279 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 6. Neděle velikonoční (22. 5. 2022)

Ať tě, Bože, velebí národy,
ať tě velebí kdekterý národ!
Kéž nám Bůh žehná,
ať ho ctí všechny končiny země!
Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 20. 05. 2022 | 220 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 4. Neděle velikonoční

Pastýř

Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 06. 05. 2022 | 222 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Farní kavárny na faře v Jeníkově

farni-kavarna-duben22 Již několik měsíců se na faře v Jeníkově přibližně ve čtrnáctidenním intervalu konají farní kavárny. Zveme vás k malému ohlédnutí těchto kaváren, které mohou posloužit také jako inspirace pro setkávání nejen s věřícími, ale především s lidmi hledajícími.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 22. 04. 2022 | 343 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty ze slavnosti zmrtvýchvstání Páně (17. 4. 2022)

d

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 16. 04. 2022 | 261 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

"Masopustní pobyt" dětí a mládeže ve Štítarech 2022

masopust-pobyt22 Na konci února se jeníkovské děti a mládež vypravily na jih Moravy, aby v rámci svého pobytu uskutečnily masopustní průvod.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 24. 03. 2022 | 332 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 4. Neděli postní (27. 3. 2022)

syn

Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!…Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!'

Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 24. 03. 2022 | 418 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 3. Neděli postní (20. 3. 2022)

sv.Josef

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 19. 03. 2022 | 531 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 2. Neděli postní (13. 3. 2022)

d

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 11. 03. 2022 | 300 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 1. Neděli postní (6. 3. 2022)

rr

Nejen z chleba žije člověk,
ale z každého slova, které vychází z Božích úst.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 04. 03. 2022 | 290 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 8. Neděli v mezidobí (27. 2. 2022)

u

Všemohoucí Bože,
naplň celý svět svým pokojem
a veď ho po správných cestách,
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru
plnit své poslání.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 25. 02. 2022 | 286 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Dětské jarní prázdniny Vratěnín + video

Děti z jeníkovska strávily celé jarní prázdniny v krásné faře ve Vratěníně. Kromě toho, že se během šesti dnů vystřídaly snad všechny druhy počasí - sníh, déšť, vítr, sluníčko, kroupy, na děti čekal i bohatý program, např. natáčení reklam (reklama s nejvyšším počtem hlasů ke shlédnutí níže), stavění domečku pro skřítky, detektivní hra, během které bylo potřeba zachránit svého vedoucího, módní přehlídka, ale také stezka odvahy k hranicím s Rakouskem. Byli jsme i na výletě ve Vranově nad Dyjí, prošli šipkovanou, na hřišti jsme si zahráli běhací s hru s místními dětmi a samozřejmě nechybělo ani vyrábění.

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 18. 02. 2022 | 438 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 7. Neděli v mezidobí (20. 2. 2022)

a

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi.
Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete ...

Neboť jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám.“Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 18. 02. 2022 | 314 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 6. Neděli v mezidobí (13. 2. 2022)

pixaby

Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 12. 02. 2022 | 287 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Výsledky tříkrálové sbírky ve farnosti Jeníkov 2022

Od 1. do 16. 1. 2022 probíhala v České republice tříkrálová sbírka. Přinášíme výsledy sbírky ve farnosti Jeníkově


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 03. 02. 2022 | 446 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 5. Neděli v mezidobí (6. 2. 2022)

Řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 03. 02. 2022 | 314 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Foto

Foto z tříkrálové sbírky v jeníkovské farnosti 2022

tks22 Od 1. do 16. ledne probíhala v České republice tříkrálová sbírka na pomoc potřebným. V jeníkovskou farnosti prošlo 15 koledníků. V tomto článku si můžete prohlédnout fotky z koledování.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 29. 01. 2022 | 383 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 4. Neděli v mezidobí (30. 1. 2022)

Láska
je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá,
nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe,
nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží,
má zármutek, když se dělá něco špatného,
ale raduje se, když lidé žijí podle pravdyCelý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 27. 01. 2022 | 311 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 26-50 | předchozí | Celkem 47 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.