Bylo

Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích

Litomeřice 18-20.11.2022 Třídenní setkání se neslo v duchu přátelské atmosféry, naslouchání a radosti.Celý text zde...

| Autor: Lucie Sošková | Vydáno dne 02. 12. 2022 | 9 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Proběhlo potáborové setkání dětí a vedoucích

Jednu podzimní sobotu proběhlo potáborové setkání dětí a vedoucích z tábora A, který probíhá vždy první týden v červenci ve Vranově nad Dyjí. Dorazili za dětmi táboroví vedoucí až z Brna a dokonce i paní kuchařka z Havlíčkova Brodu, aby společně prožili odpoledne. Kromě hraní her, které nesměly chybět, jsme si prohlédli ,,památky“ v Jeníkově - hřbitov a domy místních obyvatel :-) Poté jsme se usadili k občerstvení a promítali si fotky, abychom zavzpomínali na prožitý tábor.
Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 01. 12. 2022 | 12 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (4. 12. 2022)

2

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 30. 11. 2022 | 8 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Adventní vyrábění na jeníkovské faře - věnce a svícny

V sobotu (den před 1. adventní nedělí) jsme se pustili společně do vyrábění adventních věnců. Avšak krásné nebyly pouze věnce, ale i svícny, kterých vzniklo opravdu velké množství z různých dekoračních předmětů. Myslím, že všichni si vyráběcí večer opravdu užili, stihli udělat mnoho originálních výrobků, občerstvit se buchtami a dokonce jsme si stihli i zahrát karty :-)

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 29. 11. 2022 | 12 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (27. 11. 2022)

1

Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 23. 11. 2022 | 17 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Podzimní prázdniny - prožito ve Štítarech

Přišel po roce podzim a děti z Jeníkova a okolí se vydaly na tři dny do Štítar u Znojma. Dětí jelo deset a vesměs se jednalo o adepty na svátost křtu. Pobyt byl zaměřen právě na křest a na dušičky, které jsme si v následujících dnech měli připomínat. O pobytu vypráví účastnice Sára a Terezka:


Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 19. 11. 2022 | 22 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové

CSM Hradec 2022 Celostátního setkání mládeže, které proběhlo v srpnu v Hradci Králové, se zúčastnilo i pět mladých z farnosti Jeníkov. Jaké dojmy ze setkání prožila Andrejka, si můžete přečíst v tomto článku.

Celý text zde...

| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 14. 10. 2022 | 75 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (18. 9. 2022)

t

První věc, ke které vybízím, je tato:
ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc,
abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 17. 09. 2022 | 77 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Ohlédnutí za táborem - Vytažený z vody

vytazeny-z-vody Každoročně konáme několik táborových turnusů pro děti z Jeníkovska. Každý turnus je nějak tematický zaměřen. Zvu Vás k ohlédnutí za táborem, který prožívaly děti z Jeníkova a okolí s Vytaženým z vody. A kdo že to je?


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 09. 09. 2022 | 127 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (4. 9. 2022)

Bože, tys nám poslal Vykupitele
a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou
a dej, aby všichni, kdo věří v Krista,
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. .Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 01. 09. 2022 | 88 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Chaloupka pro starší holky ve Štítarech

I letos se v létě odehrála chaloupka pro starší holky nejen z jeníkovska na faře ve Štítarech. Celou chaloupkou nás provázela sv. Johanka z Arku. O pobytu vypráví účastnice Petruška a jedna z vedoucích Kája.

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 29. 08. 2022 | 183 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (28. 8. 2022)

tt

Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohulibými lidmi.
Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 27. 08. 2022 | 94 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (21. 8. 2022)

„Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán;
nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 18. 08. 2022 | 101 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Kostel v Jeníkově má první vitrážové okno

V rámci oprav kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově se podařilo obnovit vitrážové okno sv. Bernarda. Díky úspěchu v programu „ČSOB pomáhá regionům“, ve kterém farnost Jeníkov uspěla a díky mnoha příspěvkům od dárců napříč celou republikou a příspěvku od Ústeckého kraje v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022, se podařilo toto první vitrážové okno se sv. Bernardem obnovit.

Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 12. 08. 2022 | 142 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

O Noci kostelů v teplickém deníku

Přinášíme odkaz na webové stránky teplického deníku, kde byl uveřejněn článek o letošním ročníku Noci kostelů ve farnosti Jeníkov.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 11. 08. 2022 | 138 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavosti

Kniha o sochách světců na Znojemsku: SAKRÁLNÍ KAMENNÁ PLASTIKA NA ZNOJEMSKU

kniha-J.Cerny-sochy-na-znojemsku (Nejen) příznivcům sakrálních památek jižní Moravy, konkrétně Znojemska nabízíme zajímavou knihu, která vychází. Kniha dokumentuje slovem i obrazem kamenná sochařská díla s námětem biblických a světeckých postav v prostoru vymezeném hranicemi okresu Znojmo.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 10. 08. 2022 | 117 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (17. 7. 2022)

... Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm my kážeme,
každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí,
abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem

(Kol 1, 27-28)Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 16. 07. 2022 | 132 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

TÁBOR "Vesmírná odysea" Vranov nad Dyjí 2. - 9.6. 2022

VRANOV 2022 První z letošních táborů s názvem Vesmírná odysea se uskutečnil ve Vranově nad Dyjí pro děti z Jeníkova a okolí.Celý text zde...

| Autor: Lucie Sošková | Vydáno dne 13. 07. 2022 | 167 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (3. 7. 2022)

q

„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 01. 07. 2022 | 154 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Ohlédnutí za slavností Božího Těla a 1. sv. Přijímáním v Lahošti 2022

BT22-Lahost V polovině června se v Lahošti uskutečnila mše svatá s průvodem Božího Těla. V kapličce Panny Marie byla v 16,00 hodin mše svatá, při ní přistoupili k 1. svatému Přijímání dva chlapci a jedno děvče z Duchcova. Také dva zájemci o křest byli přijati mezi čekatele křtu a od této chvíle se již společenství církve za ně modlí. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 29. 06. 2022 | 158 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Výjezd budoucích biřmovanců do Vranova nad Dyjí

Mladí z Jeníkova a okolí, kteří se připravují na svátost biřmování, jednu z příprav absolvovali přímo ve Vranově nad Dyjí. V pátek jsme hned po škole odjeli z Teplic a večer dorazili do Vranova, kde jsme se ubytovali u paní Magdaleny.

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 27. 06. 2022 | 197 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (26. 6. 2022)

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 23. 06. 2022 | 155 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Lahošti 2022 - přišly především dětští návštěvníci

NK-Lahost22 Také v Lahošti se uskutečnila Noc kostelů, tentokrát již po sedmé. Program začínal zvoněním zvonu, který přitáhl další převážně dětské návštěvníky.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 13. 06. 2022 | 220 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Jeníkově 2022

Noc kostelu22 V pátek 10. června se již po 12. uskutečnila v kostele sv. Petra a Pavla akce s názvem Noc kostelů. Připraven byl bohatý program. Jako první bod programu s názvem Zpíváme si s láskou, s přáteli a kytarou vystoupila MŠ Jeníkov spolu se skupinou Synchronicita v podání hudebníků Petra Kavky a Karla Ulipa.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 11. 06. 2022 | 237 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 6. Neděle velikonoční (22. 5. 2022)

Ať tě, Bože, velebí národy,
ať tě velebí kdekterý národ!
Kéž nám Bůh žehná,
ať ho ctí všechny končiny země!
Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 20. 05. 2022 | 182 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 51 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.