Bohoslužby

Mše svatá v Lahošti - 22. 9. od 17 hodin

Srdečně zveme všechny místní i přespolní ke společnému slavení mše svaté, která bude v 17 hodin v kapličce Panny Marie v Lahošti. Přijďme se setkat s naším Spasitelem, svěřit mu své radosti i starosti a prosit ho za vše, co potřebuje jeho dotek.
Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 20. 09. 2021 | 1 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 19. 9. 2021 – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

t
Moudrost shora je především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná,
plná milosrdenství a dobrých skutků


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 18. 09. 2021 | 4 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Moravský FATYM

Aktuální heslo z FATYMu

7 Na první zářijový den vyšlo ve FATYMu nové heslo a zde ho přinášíme.


Celý text zde...

| Autor: Petra Stephany Veselá | Vydáno dne 13. 09. 2021 | 13 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 12. 9. 2021 - 24. neděle v mezidobí (roční cyklus B)
Víra, když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá.
Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 08. 09. 2021 | 20 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Pěší pouť na Velehrad, šlo nás mnoho!

Letos jsme opět vyrazili na pěší pouť na Velehrad. A tentokrát rovnou se čtyřmi odvážními poutníky z jeníkovska, přičemž tři z nich došlapali do cíle bez jakéhokoli ulehčení nebo využívání doprovodného vozidla. O tom, jak se nám šlo, vypráví poutník Vojtík:

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 27. 08. 2021 | 33 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 29. 8. 2021 - 22. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

Buďte vnímaví pro slovo,
které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši.
To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 26. 08. 2021 | 31 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 22. 8. 2021 - 21. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

„Daleko ať je od nás myšlenka,
že bychom opustili Hospodina a sloužili cizím bohům.
Vždyť Hospodin je náš Bůh.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 19. 08. 2021 | 35 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Ohlédnutí za slavnosti Božího Těla v Lahošti 2021

Lahošť 2021 V polovině června jsme ve farnosti Jeníkov oslavili slavnost Božího Těla. Mše svatá a průvod s Nejsvětější svátosti se pravidelně koná v sousední obci Lahošť, spadající do farnosti.

Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 17. 08. 2021 | 118 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Tábor ve Štítarech - Stvoření světa

Štítary Stvoření světa 2021 V sobotu 10. července přivítala fara ve Štítarech táborníky z farnosti Jeníkov. Čekal na ně týden plný dobrodružství na téma Stvoření světa. Každý den prožívali jeden den stvoření – země, světlo, voda, rostliny, zvířátka a člověk. Tento tábor byl zejména pro mladší děti, které ještě nikdy nebyly na táboře, proto téměř všichni zažívali tábor poprvé. Celý text zde...

| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 16. 08. 2021 | 97 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 8. 8. 2021 - 19. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání,
nactiutrhání a všechny druhy špatnosti.
Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní
a jeden druhému odpouštějte,
jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 04. 08. 2021 | 48 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 1. 8. 2021 - 18. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

Laura 2016


A oblečte člověka nového,
který je stvořen podle vzoru Božího
jako skutečně spravedlivý a svatý.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 28. 07. 2021 | 61 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 25. 7. 2021 - 17. neděle v mezidobí (roční cyklus B)Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 21. 07. 2021 | 58 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 18. 7. 2021 - 16. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

111

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto,
protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 18. 07. 2021 | 67 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 11. 7. 2021 - 15. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit.
Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 07. 07. 2021 | 70 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 4. 7. 2021 - 14. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.


Celý text zde...

| Autor: Ludmila Rozsypalová | Vydáno dne 28. 06. 2021 | 97 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 27. 6. 2021 - 13. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil,
nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 25. 06. 2021 | 69 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Vzpomínka na dívčí pěší pouť do Kostelního Vydří

Každý rok se koná jednodenní pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří, kterou jdou jen ženy a dívky. I letos si na tuto trasu, která je dlouhá přes 40 km, troufla děvčata z jeníkovské farnosti. Pěkné vzpomínky na celý den nám sděluje poutnice Amálka.

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 21. 06. 2021 | 116 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 20. 6. 2021 - 12. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

vlny

Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 17. 06. 2021 | 98 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 13. 6. 2021 - 11. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

c

A proto stůj co stůj usilujme o to, abychom se Pánu líbili…
My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem,
aby každý dostal odplatu za to,
co za života udělal dobrého nebo špatného.

Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 09. 06. 2021 | 96 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Zážitky na pěší pouti z Prahy do Jeníkova 2021

poutnici Velmi mě potěšilo, že se uskutečnila pěší pouť z Prahy do Jeníkova. Mnozí z nás dlouho nikde na pěší pouti nebyli, a tak jsme mohli společně vyjít a prožít nádherné 4 dny.


Celý text zde...

| Autor: Lucie Sošková | Vydáno dne 08. 06. 2021 | 188 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 6. 6. 2021 - 10. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš hlas můj!
Tvůj sluch ať je nakloněn
k mé snažné prosbě!


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 03. 06. 2021 | 90 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Foto

Ohlédnutí za Noci kostelů v Lahošti

V Lahošti měly u dětí úspěch pohybové hry- překážková dráha: mezi dřevěnými polínky děti nesly 2 kelímky s vodou. Tímto byly v roli svatého Josefa, který se při útěku z Egypta, staral o Ježíška a Pannu Marii. Úkolem dětí bylo vodu nerozlít.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 02. 06. 2021 | 141 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Foto

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Jeníkově

Noc-kostelu2021-Jenikov Noc kostelů v Jeníkově začala koncertem mateřské školy pod vedením paní ředitelky Jany Baumgartlové. Děti ze školky byly poté prvními účastníky hry Svatý Josef.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 31. 05. 2021 | 182 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 30. 5. 2021 - Slavnost Nejsvětější Trojice

x

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy,
křtěte je ve jménu

Otce i Syna i Ducha Svatého

a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 27. 05. 2021 | 93 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 125 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.