Bohoslužby

Liturgické texty Květná neděle (2. 4. 2023)

ratolest

Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu Davidovu!Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 30. 03. 2023 | 63 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 4. Neděle postní (19. 3. 2023)

p Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, to my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe...“


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 17. 03. 2023 | 55 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 3. Neděle postní (12. 3. 2023)

o

Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 08. 03. 2023 | 79 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 2. Neděle postní (5. 3. 2023)

z

V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 01. 03. 2023 | 73 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Jarní prázdniny ve Štítarech s Carlem Acutisem

Letošní jarní prázdniny ve Štítarech jsme strávili s jeníkovskými dětmi spíše v komorním duchu. O to možná to bylo pěknější. Celý pobyt nás provázel bl. Carlo Acutis, italský programátor s velkou láskou k Bohu, kterému by dnes bylo něco málo přes 30 let. Během pobytu jsme si o něm povídali a seznamovali se s jeho životem a myšlenkami všechny nás něčím inspiroval. O prázdninách vypráví pomocnice Kačka:

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 23. 02. 2023 | 123 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 1. Neděle postní (26. 2. 2023)

u

... Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit." Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 23. 02. 2023 | 84 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 22. 2. 2023 – Popeleční středa

rr

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst,
kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu,
abychom se naučili sebeovládáním
statečně přemáhat zlo a konat dobro.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 19. 02. 2023 | 100 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Tak se koledovalo v Jeníkově I.

tks-jenikov23 Od 2. ledna probíhá tříkrálová sbírka ve farnosti Jeníkov. Tři králové procházejí obcemi patřící do farnosti a vybírají na potřebné. Tři králová píseň již zazněla v Oldřihově, v Jeníkově a částečně v Lahošti a v Hudcově.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 09. 01. 2023 | 174 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Foto

Foto: Vánoční výzdoba jeníkovského kostela sv. Petra a Pavla

vyzdoba-kostela2022 Přinášíme několik fotografií vánoční výzdoby kostela v Jeníkově. A i když se vánoční svátky pomalu blíží ke svému závěru, kéž nám radost z narození Božího Syna na tento svět přináší trvalou radost a pokoj. Kéž konečně pochopíme nesmírnou Boží lásku k nám lidem. To všem přeje fara Jeníkov v roce 2023.


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 04. 01. 2023 | 137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie (1. 1. 2023)

789


Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále,
jenž nad nebem i zemí vládne na věčné věky.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 30. 12. 2022 | 150 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (25. 12. 2022)

1

Zvěstuji vám velikou radost:
Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 24. 12. 2022 | 163 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (18. 12. 2022)

4

Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,
to znamená "Bůh s námi".Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 16. 12. 2022 | 142 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (11. 12. 2022)

Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 09. 12. 2022 | 131 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Svatý Mikuláš navštívil Jeníkov a okolí

Tento rok přišel svatý Mikuláš opět navštívit vesnice Jeníkov, Lahošť, Oldřichov a Hudcov. Ačkoli se svým andělským doprovodem připutoval již v neděli, tedy o den dříve, než je obvyklé, přesto na něj čekaly děti a dokonce i rodiče, dokonce šel svatý Mikuláš i andělé některé děti navštívit až domů. Svatý Mikuláš z města Myra (území dnešního Turecka) měl s sebou letos dva krásné anděly, které všem dětem za modlitbu, písničku nebo básničku (některým i za tu odvahu přijít) nadělily sladký balíček. Ti, kteří dorazili do Jeníkova a čekali v kostele osvětleném pouze svíčkami na sv. Mikuláše a anděly, se pak šli ohřát na faru, chvíli posedět a vypít si teplý čaj :-)

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 07. 12. 2022 | 142 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Proběhlo potáborové setkání dětí a vedoucích

Jednu podzimní sobotu proběhlo potáborové setkání dětí a vedoucích z tábora A, který probíhá vždy první týden v červenci ve Vranově nad Dyjí. Dorazili za dětmi táboroví vedoucí až z Brna a dokonce i paní kuchařka z Havlíčkova Brodu, aby společně prožili odpoledne. Kromě hraní her, které nesměly chybět, jsme si prohlédli ,,památky“ v Jeníkově - hřbitov a domy místních obyvatel :-) Poté jsme se usadili k občerstvení a promítali si fotky, abychom zavzpomínali na prožitý tábor.
Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 01. 12. 2022 | 151 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (4. 12. 2022)

2

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 30. 11. 2022 | 138 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Adventní vyrábění na jeníkovské faře - věnce a svícny

V sobotu (den před 1. adventní nedělí) jsme se pustili společně do vyrábění adventních věnců. Avšak krásné nebyly pouze věnce, ale i svícny, kterých vzniklo opravdu velké množství z různých dekoračních předmětů. Myslím, že všichni si vyráběcí večer opravdu užili, stihli udělat mnoho originálních výrobků, občerstvit se buchtami a dokonce jsme si stihli i zahrát karty :-)

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 29. 11. 2022 | 158 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (27. 11. 2022)

1

Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 23. 11. 2022 | 150 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Podzimní prázdniny - prožito ve Štítarech

Přišel po roce podzim a děti z Jeníkova a okolí se vydaly na tři dny do Štítar u Znojma. Dětí jelo deset a vesměs se jednalo o adepty na svátost křtu. Pobyt byl zaměřen právě na křest a na dušičky, které jsme si v následujících dnech měli připomínat. O pobytu vypráví účastnice Sára a Terezka:


Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 19. 11. 2022 | 162 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové

CSM Hradec 2022 Celostátního setkání mládeže, které proběhlo v srpnu v Hradci Králové, se zúčastnilo i pět mladých z farnosti Jeníkov. Jaké dojmy ze setkání prožila Andrejka, si můžete přečíst v tomto článku.

Celý text zde...

| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 14. 10. 2022 | 194 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (18. 9. 2022)

t

První věc, ke které vybízím, je tato:
ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc,
abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 17. 09. 2022 | 203 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Ohlédnutí za táborem - Vytažený z vody

vytazeny-z-vody Každoročně konáme několik táborových turnusů pro děti z Jeníkovska. Každý turnus je nějak tematický zaměřen. Zvu Vás k ohlédnutí za táborem, který prožívaly děti z Jeníkova a okolí s Vytaženým z vody. A kdo že to je?


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 09. 09. 2022 | 287 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (4. 9. 2022)

Bože, tys nám poslal Vykupitele
a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou
a dej, aby všichni, kdo věří v Krista,
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. .Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 01. 09. 2022 | 218 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bylo

Chaloupka pro starší holky ve Štítarech

I letos se v létě odehrála chaloupka pro starší holky nejen z jeníkovska na faře ve Štítarech. Celou chaloupkou nás provázela sv. Johanka z Arku. O pobytu vypráví účastnice Petruška a jedna z vedoucích Kája.

Celý text zde...

| Autor: Eliška Blažková | Vydáno dne 29. 08. 2022 | 340 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (28. 8. 2022)

tt

Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohulibými lidmi.
Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 27. 08. 2022 | 242 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 37 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.