Poutní misto - Matka Důvěry

Jeníkov - mariánské poutní místo - Panna Maria Jeníkovská Matka Důvěry

Jeníkov je mariánské poutní místo, kde se v minulosti uskutečnila řada zázračných vyslyšení. I dnes je však možno si na tomto mariánském místě mnoho vyprosit. Jak úcta k jeníkovské Panně Marii vznikla si můžete přečíst zde.

25. března 1673, byla oseckým sochařem Martinem Wildtemzakoupena zhotovená socha Panny Marie a převzata Bedřichem Františkem Haarem, školním sluhou v Jeníkově. Když dotyčný nasedal na rozjíždějící se povoz se zmíněnou soškou, sklouzla mu noha a dostala se mezi loukotě kola, takže snadno mohlo dojít k jejímu zlomení či přejetí. V nejvyšší nouzi nešťastník zavolal: Ježíši, Bolestná Matko Boží Maria, přijďte mi na pomoc a smilujte se nade mnou. A hle, v ten okamžik dobytek ve spřežení se zastavil a couvl zpět, dokud dotyčný svou nohu z kola nevypletl a dokud mu kočí z povzdálí nepřispěchal na pomoc. Následkem této události zachráněný tuto sochu věnoval jeníkovskému kostelu, kde ji zbožně uctíval.
Po jeho smrti tehdejší jeníkovský duchovní, duchcovský rodák a horlivý podporovatel mariánské úcty, cisterciák Bedřich Mibes umístil sochu v jeníkovském kostele, kde se jí dostávalo narůstající úcty od zbožných obyvatel okolí. Od roku 1701 až do druhého desetiletí 18. stol. se objevují první, svědectví o zázračných uzdraveních (většinou šlo o bolesti končetin, otoky, bolesti zubů), která podaly ženy z Jeníkova a okolí. Postupně se zvětšoval počet svědků. Vyslyšení zpravidla vykonali pouť do Jeníkova (v některých případech, kdy charakter onemocnění toto neumožňoval, se nechali zastoupit jinými rodinnými příslušníky či přáteli), kde po obětování mše svaté a často i odevzdání obětního daru (voskové či stříbrné obětiny, svíce, květinové dary) bylo dosaženo zpravidla náhlého zlepšení zdravotního stavu.

Počet zázračných uzdravení a vyslyšení prudce vzrostl od roku 1720 a kulminoval kroku 1722, kdy bylo nahlášeno 143 uzdravení, přičemž mezi evidovanými byli vyslyšení až z významného poutního místa Bohosudov. Roku 1722 se svorně uchýlili pod ochranu P. Marie jeníkovské obyvatelé Verneřic u Jeníkova, kde horká nemoc zahubila na 11 jejich sousedů. V roce 1723, pomohla P. Maria Bolestná jeníkovská po delší době smrtelně nemocnému dítěti z Libkovic poté, co pouť matky s dítětem na významná poutní místa v Bohosudově a Mariánských Radčicích byla neúspěšná. Do Jeníkova poutníky někdy zavedl návodný sen - tak např. roku 1724 jistá Anna Kateřina z Břežánek dostala horečku, léky jí nepomáhaly a tak již myslela, že umře. Tu jedné noci spatřila P. Marii s děťátkem na ruce, která jí pravila, aby šla do Jeníkova poručit se pod její ochranu s obětním darem a že se vyzdraví. Když dotyčná přes den na pokyn rezignovala, zjevila se jí P. Maria jako Matka Bolestná následující noci a pravila, aby vstala a šla do Jeníkova, aby se uzdravila, že jí cestu ukáže a že půjde před ní. Žena sice nevěděla, kde je Jeníkov, ale následujícího dne se skutečně na cestu vydala, do Jeníkova šťastně došla a následovně byla uzdravena.

Roku 1725 byl na přímluvu P. Marie Bolestné z Jeníkova uzdraven i kamenický tovaryš zdržující se v Uhrách, který o tom podal zprávu svému bratru do Hudcova. Téměř výhradně se jednalo o horečky, neduhy očí, bolesti a neduhy kloubů a končetin, zubů, břicha, revmatismus a dětské nemoci. Vážná onemocnění (růže, neštovice) a úrazy byly v menšině - tak roku 1730 byl uzdraven jistý Jan Bedřich Mattheus z Jenišova Újezda, poté, co na něj padl plný vůz sudů. Ve dvou případech je zmíněn akt obcházení oltáře s uctívanou sochou, který měl za následek zlepšení stavu, nebo byl přímým důsledkem náhlého uzdravení (např. roku 1735 jistý Jan Jiří Preiss z Hostomic přivezl na vozíku svého chromého syna Matěje se zkřivenýma nohama a položil jej k oltáři, načež syn se postavil na obě nohy, obešel oltář a byl zcela zdravý). Tato skutečnost svědčí o tom, že uctívané soše byl vyhrazen zvláštní oltář, který bylo možno obcházet, podobně, jako u oficiálně uctívaných zázračných mariánských soch.

I dnes je možné si u Panny Marie Jeníkovské mnoho vyprosit. Původní socha se sice nedochovala, ale znojemská děkan Mons. Jindřich Bartoš, věnoval do jeníkovského kostela obraz Panny Marie Bolestné, kterou jsme hned začali uctívat jako Pannu Marii Jeníkovskou Matku Důvěru.

Modlitba k Panně Marii - Jeníkovské Matky Důvěry

Zde si můžete přečíst Kroniku zázračných vyslyšení

Do Jeníkova pravidelně konáme pěší poutě vždy v květnu.
Zde si můžete přečíst o pěší pouti z Prahy do Jeníkova
Sdílet

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 18. 09. 2017 | 986 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.