Připomínáme

Třetí neděle adventní

Adv. věnec Radostné poselství této adventní neděle - promluva na liturgické texty.


Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst...“

2016


V dnešním evangelním úryvku se baví dva proroci. Jan vznáší dotaz, který je dotazem celého lidstva i každého z nás. Je Ježíš Mesiáš? Ten, který má moc zachránit člověka před hříchem a smrtí? Je Ježíš můj Mesiáš? Přijal jsem ho jako Božího Syna? Vážím si ho? Poslouchám ho a následuji ho? Je moje víra skutečná, živá nebo povrchní a formální?
Tyto otázky bychom si měli občas položit. A pokud nás vyvedou z klidu, je to dobře. Protože pak se sebou můžeme něco dělat.

Jan se tedy prorocky ptá a Ježíš prorocky odpovídá. Vyjmenuje pět zázraků, které jsou důležité pro každého z nás, protože charakterizují obrácení člověka.

Slepí vidí – nevěřící poznávají Boha, vidí nový rozměr světa. Prohlédnou stvořený svět a spatří za jeho krásou a uspořádáním jeho Tvůrce. Život, který nedával smysl, protože přes všechno snažení končil v temnotě smrti, je najednou prozářen světlem naděje na věčný život.

Chromí chodí – komu se otevřou dveře naděje a poznání Boha, jde a snaží se vstoupit do nového světa víry. Jde k Bohu, aby ho poznal a v jeho kráse si ho zamiloval. Hledá, studuje, modlí se, koná dobro. To všechno jsou konkrétní kroky na cestě víry. A čím víc poznává Boha a jeho zákony, tím více si uvědomuje svou nedokonalost a hříšnost. A tak touží po dalším kroku v obrácení.

Malomocní jsou očišťováni – lidé vyloučení ze společnosti a propadlí smrti jsou obrazem duše, která je zasažena smrtelnou nemocí hříchu. Uzdravení z malomocenství je prorockým symbolem odpuštění hříchů. Kdo před Bohem vyzná své hříchy a poprosí o odpuštění, dočká se očištění a nového života. Je rozdíl mezi odpuštěním a očištěním. Známe to i z našeho světa. Pokud někdo dosáhne u soudu očištění, pohlíží se na něho jako na zcela bezúhonného člověka. Když nás Bůh očišťuje, vrací nám novou důstojnost, svatost a krásu.

Hluší slyší – kdo mají čisté srdce, čistou duši, jasně slyší Boží hlas. Dokáží poznávat Boží vůli v hlasu svého svědomí. Mnoho lidí říká, že si žádné hříchy neuvědomují. U někoho to může být dáno jeho mravní dokonalostí, ale často je to jen důsledek toho, že nemají v pořádku své svědomí. Neslyší jeho jemný, tichý hlas a potřebují uzdravit, aby na cestě spásy nebloudili. Mnoho lidí je dnes ohlušeno rachotem a shonem světa. Proto je dobré znát starou mnišskou připomínku: „Jemný Boží hlas, který se ozývá v nitru každého z nás, potřebuje ztišení a čas.“

Mrtví vstávají – to je cíl a vrchol obrácení. Člověk, který směřoval ke smrti, poznal Boha. Nyní kráčí po cestě víry, posilován Božím odpuštěním a veden Božím hlasem svědomí, jde k věčnému životu. Už teď máme žít věčný život. Už teď máme jednat tak, jako bychom byli na věčnosti v nebi. Zbavit se všeho co nám brání radostně milovat. Nemáme se vracet ke slepotě, hluchotě, malomocenství, které nás ochromují. Skrze Krista se nám dostává uzdravení, tak máme žít jako obrácení a hlásat radostnou zvěst chudým, kteří ještě nepoznali bohatství a krásu živé víry.

Pět zázraků, které charakterizují obrácení. Když se jimi probíráme a uvažujeme nad svým životem, zjistíme, že je potřebujeme všechny prožívat znovu a znovu. I když jsme někdy byli uzdraveni ze slepoty a vyšli na cestu víry, stane se, že nám dojdou síly. Že někde zabloudíme a ztratíme se. Ale to nevadí. Proto si všechno připomínáme, abychom se zorientovali a vrátili zpět na cestu života.

Vidím svět pohledem víry? Kráčím po cestě spásy? Nechám se pravidelně očišťovat Bohem? Naslouchám jeho hlasu a žiji životem lásky, kterou jednou máme všichni sdílet v nebi? Který z těchto zázraků nyní nejvíc potřebuji? Mohu za něj prosit už dnes při mši svaté.


Na závěr třetí inspirace k hlášení, které můžeme slyšet při nakupování. Hlášení obchodního centra: „Využijte naši jedinečnou nabídku, kterou jinde nenaleznete.“ Inspirace pro nás: Každý den má pro nás Bůh mimořádnou nabídku. Máme jedinečnou možnost přijmout od něj dary a milosti, které nám nemůže nabídnout nikdo jiný. Udělejme si čas a přijďme si k němu pro inspiraci, povzbuzení, sílu a uzdravení...Stálky 2016


( PJR )Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 11. 12. 2016 | 1997 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.