Zajímavé

Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola)

zdroj: www.pixabay.com, CCO Nabízíme k přečtení další kapitolu z brožurky Skřítek Kostelníček, kterou napsala Jana Zehnalová a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S....

Když se Kája v neděli ráno probudil a uviděl u postýlky nachystané oblečení, uvědomil si, že on si může vybrat, co si obleče do kostela, ale pan farář se musí oblékat podle svátků a událostí. Ty krásné barvy ornátu si celý týden opakoval. Vždycky, když maloval, přemýšlel, jestli takovou barvu může mít pan farář na sobě. A dnes je neděle! Vezme si ten krásný bílo-zla

Hbitě vyskočil z postýlky, oblékl se, nasnídal a šupky hupky i s maminkou do kostela. Nyní se už docela obešel bez Kostelníčka. Sundal čepici, opatrně namočil ruku do kropenky, aby se křížem pozdravil s Pánem Ježíšem, a šel za maminkou do první lavice. Věděl, že nahoře budou hrát varhany, že je má na starosti pan varhaník, ale že v nich bývají usazení všelijací broučci a pavouci, které je třeba čas od času vyhnat, aby varhany nehrály falešně.

Ani si nestihl všechno zopakovat, když cinkl zvonek - a pan farář přichází. Dnes má na sobě nádherné zelené oblečení. No neříkal to ráno Kája? Jako kdyby to věděl… Zelená – to je nejmilejší Kájova barvička. Kája může na panu faráři nechat oči. Zelený ornát – ten panu faráři moc sluší. Tak moc, že Kája úplně zapomíná zlobit. Dívá se jenom na pana faráře a pozorně sleduje, co dělá. Už políbil ten velký stůl vpředu, přistoupil k mikrofonu, udělal rukou znamení kříže a všechny vítá v kostele na mši svaté. To se Kájovi moc líbí: připadá si velice důležitě a cítí se, jako by ho pan farář pochválil. Jenže – co to pan farář říká teď? „Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy…

„Cože? Pan farář mluví skoro stejně jako maminka,“ pomyslí si Kája rozmrzele. Když něco doma provede, hned slyší od maminky: „Zamysli se nad sebou“ nebo „Měl by ses nad sebou zamyslet“. Kája si vlastně ještě nikdy nevšiml, že pan farář mluví v kostele podobně jako maminka doma. Tahle slova nemá rád: Zamysli se nad sebou… To je vždycky, když něco provede: „Kájo, zamysli se nad sebou a polepši se.“ A teď to samé slyší od pana faráře

Nakrčí nosík – a vtom si všimne, že u pana faráře stojí Kostelníček. Dnes je nějaký vážný. Má sepnuté své maličké ručičky, čepičku položenou vedle sebe, hlavičku skloněnou, na Káju se ani nepodívá. Vypadá, že nad něčím usilovně přemýšlí. Že by i pro něho platila ta slova pana faráře, že se má nad sebou zamyslet? Že by Kostelníček také udělal něco špatného? Co může takový Kostelníček provést? Třeba že by paní kostelnici schoval nějakou věc a ona ji nemohla najít? Nebo že by proháněl myši v kostele, když tam nejsou lidé? Nebo že by třeba foukal do píšťal a vyfukoval pavouky? Ale to je přece dobrá věc!

„Kostelníčku, co děláš?“ Zavolal opatrně Kája.
„Pssst, máš se nad sebou zamyslet.“
„No, když to já strašně nerad. Kostelníčku, proč se mám nad sebou zamýšlet? Vždyť Pán Ježíš ví, že nejsem pořád hodný, proč si to mám ještě připomínat, když bych na to nejraději úplně zapomněl?“
„Protože Pán Ježíš ví, že když si to připomeneš, můžeš se ze svých chyb poučit a příště je nedělat. Na začátku mše svaté je to zvlášť důležité. Po takovém upřímném přiznání a odhodlání, že to už nechceš dělat, ti totiž Pán Ježíš může ty tvé hlouposti odpustit. Je to jako když přijdeš za maminkou nebo tatínkem, přiznáš se a poprosíš za odpuštění. Co se stane?“
„Maminka si mě vezme na klín a dá mi pusu, odpustí mi.“
„No vidíš. Pán Ježíš je taková nejlepší Táto-Maminka. Také nám rád odpustí.“
„Joo?“ protahuje Kája udiveně.
„Jasně. Tak už víš, cos provedl?“
„No jo, vím.“
„Tak poslouchej, co říká pan farář.“
Kája slyší, že pan farář opravdu mluví o odpuštění. Sice tam není nic o tom, že nám Pán Ježíš dává pusu na usmířenou jako maminka, ale – jestli Kája dobře poslouchal, bylo tam něco o čistém srdci. Čisté srdce? To Káju nikdy nenapadlo. Maminka mu stále připomíná jen čisté ruce. Je důležité mít čisté srdce? Proč?

Chce se na to maminky zeptat, ale ta už spolu s ostatními zpívá: „Pane smiluj se“. To nám asi Pán Ježíš teď zrovna odpouští, rozumuje Kája. Má rád, když mu někdo něco odpouští, ať už je to maminka, tatínek, paní učitelka nebo někdo jiný. Ale když je to Pán Ježíš, to bude asi to největší a nejdůležitější odpuštění, protože Pán Ježíš je v Kájových očích největší a nejdůležitější ze všech. Však na to čisté srdce se může zeptat později.

Zdá se, že Kostelníček zpívá také. Na dálku je vidět, jak otvírá svou malou pusinku. Ale co to? Najednou začíná vyskakovat, tleskat a mávat do rytmu květinou z velké vázy před stolem. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle,“ zpívají teď lidé. Kde to jen Kája slyšel? Jé! Kája už nejen ví, kde to slyšel, ale také kde to viděl napsané. Když byly Vánoce, nad betlémem v kostele byla úplně stejná slova. Maminka mu tehdy vysvětlovala, že takhle zpívali andělé nad Betlémem, když Pán Ježíš přišel na svět jako malé miminko. Dávali tak najevo velikou radost, že sám Bůh sestoupil na zem. Asi lidé teď zpívají stejná slova, protože se také radují. Třeba právě z toho, co všechno jim Pán Ježíš odpustil, přemýšlí Kája. Nebo se třeba radují z toho, co od Pána Ježíše dostali. Maminka říká, že máme často děkovat třeba za zdraví, domov, celou rodinu, za spoustu věcí, které dostáváme jako velký dar, a to nejen o Vánocích.

Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 10 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


Skřítek Kostelníček

Sdílet

Související články:
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Budoucí dobra (23.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 18. 08. 2022 | 170 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.