Zajímavé

Požehnání domu

zdroj: pixabay.com, CCO (Volná licence) Nabízíme modlitbu k požehnání domu...Kéž nám žehná + a chrání nás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, Syn a Duch Svatý.

Pane Ježíši Kriste, všemohoucí Králi nebe a země, Synu Davidův, Ježíši Nazaretský, za nás ukřižovaný, Synu živého Boha, smiluj se nad tímto domem a chraň nás – jeho obyvatele.

Ať nás všude provází tvé slitování, a Duch Svatý ať osvěcuje naše myšlenky a srdce aby skrze nás všude působila tvá moc. Ať vše, co se v tomto domě nachází, ti, kteří do něj vstupují nebo ho opouštějí, jsou požehnáni požehnáním Nejsvětější Trojice, a chráněni před každým zlem, aby se k nim nepřiblížilo žádné neštěstí.

Kéž je v tomto domě přítomno svaté Ježíšovo jméno s devíti chóry andělů, a obdaří ho svým pokojem.

Ať ho Panna Maria přikryje svým mateřským pláštěm. Ať ho střeží svatí archandělé. Ať jsou svatí apoštolové ochránci jeho majetku. Ať ho utvrdí a upevní svatí evangelisté. Kéž je Kristův kříž střechou tohoto domu. Kéž jsou tři Kristovy hřeby jeho ochranou. Kéž je Kristova koruna jeho štítem. Kéž je svatá rána jeho Božského Srdce útočištěm pro všechny jeho obyvatele.

Ježíši, Maria, Josefe, všichni naši svatí patronové a andělé strážní, modlete se k Trojjedinému Bohu, aby se rozhodl ochránit tento dům před blesky, ohněm, krupobitím, hladem, záplavou, útoky zlých lidí, skandálem, nevěrou, kacířstvím, dluhy a jakýmkoli neštěstím, které ohrožuje duše nebo těla jeho obyvatel.

Kéž nám v tom pomáhá Nejsvětější Trojice:
Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý.
Amen.


příroda, zdroj: www.pixabay.com, CCO


Zdroj: vojtechkodet.cz, článek naleznete zde., 26. ledna 2021

Sdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 26. 01. 2021 | 698 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.