Foto

Pouť po stopách svatého Františka z Assisi - La Verna

Svatý František z Assisi Je brzké nedělní ráno a náš poutní autobus dorazil na místo, kde začínáme naše putování po stopách svatého Františka z Assisi.La Verna - hora, kde dva roky před svou smrtí 14.září 1224 obdržel svatý František z Assisi jako první v dějinách stigmata.


Takto popisuje stigmatizaci svatého Františka jeho první životopisec Tomáš z Celena:

Dva roky před tím, než František vrátil svou duši nebi, dlel v poustevně na místě zvaném La Verna. Tu měl od Boha vidění: viděl nad sebou muže v podobě Serafa se šesti křídly, který visel na kříži s rozpjatýma rukama a nohama u sebe. Dvě křídla měl zdvižena nad hlavu, dvě byla rozpjata k letu, dvě zahalovala tělo. Když blažený služebník Nejvyššího spatřil zjevení, byl pln údivu, ale nemohl si vysvětlit, co by mělo toto zjevení znamenat. Pronikla ho veliká blaženost a zmocnila se ho ještě větší radost, když zpozoroval milostiplný pohled Serafa, který byl nepopsatelně krásný. Ale jeho ukřižování a hořkost jeho utrpení naplňovaly Františka hrůzou. Byl zároveň smutný a radostný, blaho a bolest se v něm střídaly. Pln neklidu přemýšlel, co by mělo toto zjevení znamenat, a v touze pochopit jeho nejvnitřnější smysl, byl pln úzkosti. Zatímco rozumově nemohl stále do smyslu zjevení proniknout a jeho úžasnost a neobvyklost zaměstnávaly jeho srdce, začala se na jeho rukou i nohou ukazovat znamení hřebů týmž způsobem, jak je krátce předtím viděl na ukřižovaném muži.


La Verna - stigmatizace


Jeho ruce i nohy jako by byly v prostředku probodeny hřeby, přičemž se hlavičky hřebů objevily na rukou na vnitřní a na nohou na horní straně, na protější straně pak byly stopy hrotů. Znamení totiž byla na vnější straně rukou kulatá, na vnitřní podlouhlá a byl vidět kousek masa, který přečníval, jako by to byly zkřivené, ohnuté konce hřebů. Stejně byly vtištěny hřeby na nohách. Také pravý bok byl jakoby kopím proboden a byla v něm jakoby zajizvená rána, z níž často teklo tolik krve, že jeho hábit i kalhoty byly nasáklé jeho svatou krví. (1Cel 94-96)La Verna - koridor ke kaply Stigmatizace

Vstup do koridoru spojující baziliku s kaplí Stigmat.Koridor ke kapli Stigmat:


La Verna -  koridor ke kaply StigmatizaceLa Verna - koridor ke kaply StigmatizaceDetail fresek ze života svatého Františka v koridoru:


La Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizaceLa Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizaceLa Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizaceLa Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizaceLa Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizaceLa Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizaceLa Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizaceLa Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizaceLa Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizace


La Verna - detail koridoru ke kaply stigmatizaceLa Verna - koridor ke kaply Stigmatizace

Boční kaple v koridoru.La Verna - koridor ke kaply Stigmatizace

Ukončení koridoru.La Verna - kaple Stigmatizace

Kaple Stigmat.La Verna - kaple Stigmatizace

Detail oltáře v kapliLa Verna - kaple Stigmatizace

Místo, kde svatý František obdržel stigmata.Na místě, kde stála poustevna svatého Františka (z chvojí) se nyní nachází kaple sv.Máří Magdalény.


La Verna - kaple Máří Magdalény

Deska před vstupem do kaple sv.Máří Magdalény.La Verna - kaple Máří Magdalény

Kaple svaté Máří Magdalény.Kámen, který je součástí oltáře sloužil sv.Františkovi jako jídelní. Jednou, když se modlil zjevil se mu Pán Ježíš a usadil se na tento kámen a rozmlouval s ním.


La Verna - kaple Máří Magdalény

Detail oltářní desky.Svatý František rád rozjímal nad utrpením Pána Ježíze. Jedno z míst, kde rozjímal se nachází pod převisem hory.


La Verna - místo rozjímání svatého FrantiškaLa Verna - místo rozjímání svatého FrantiškaLa Verna - místo rozjímání svatého FrantiškaFrantišek miloval chudobu. Důkazem je i jeskyně, kde odpočíval a rozjímal.

Sestup do jeskyně:


La Verna - místo odpočinku svatého Františka

La Verna - místo odpočinku svatého FrantiškaLa Verna - místo odpočinku svatého FrantiškaNa místě, kde sv.František odpočíval se nachází kovová mříž. Místo polštáře měl pod hlavou kámen. Na stěně jeskyně je umístěn malý kříž.


La Verna - místo odpočinku svatého FrantiškaLa Verna - místo odpočinku svatého FrantiškaV bazilice Nanebevzetí Panny Marie se nachází po pravé straně kaple relikvií.


La Verna - bazilikaLa Verna - bazilikaLa Verna - bazilikaLa Verna - bazilika

Hábit svatého Františka.La Verna - bazilika

Relikvie sv.Jana Pavla II.. Relikviář s jeho krví a bohoslužebné předměty, které použil při mši svaté, kterou sloužil při své návštěvě na La Verně.V klášterním komplexu můžeme najít také kapličku svatého Antonína.


La Verna - kapleV jedné z místnosti, kde jsme si mohli odpočinout, jsme objevili obraz, jak vypadal klášter v dřívější době.


La Verna - klášterFotografie klášterního komplexu a jeho okolí ze současnosti:


La Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - klášterLa Verna - okolíLa Verna - okolíLa Verna - okolíLa Verna - okolíLa Verna - okolíLa Verna - klášterLa Verna - křížLa Verna - křížZačátek naší pouti na tomto místě je velikým darem a požehnáním. Svatý František miloval Ukřižovaného, miloval chudobu. Vidět místa, kde spával, kde rozjímal, kde obdržel stigmata mě naplňovala jednak radostí, ale i posvátnou úctou.
La Verna se stala pro mě symbolem místa, kde jsem si uvědomila, že bez kříže, bez utrpení není možné dojít spásy.


Svatý František z Assisi

Spolu s Kristem jsem ukřižován. Nežiji už já, ale ve mně žije Kristus... Já totiž na svém těle nosím Ježíšovy rány (Gal 2,20; 6,17)

Sdílet

| Autor: Marie Kopřivová | Vydáno dne 19. 10. 2019 | 1457 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.