Zajímavé

O výchově: Pokoj v rodině (7. kapitola)

rodina, zdroj: www.pixabay.com Nabízíme další kapitolu z brožurky O výchově, kterou napsal Josef Janšta a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S.....

Možná se někomu zdá, že pokoj v rodině nepatří do témat o náboženské výchově. Víme však, že dítě s vnitřním nepokojem těžko může v sobě rozvíjet duchovní život. Podívejme se tedy na dětskou agresivitu, která charakterizuje mnoho dětí a která zabraňuje pokojnému rozvoji života modlitby.

Obecně zaznamenáváme u dětí nárůst agresivity. Učitelé mluví o tom, že děti jsou k sobě navzájem zlé. I na veřejnosti, např. v dopravních prostředcích, jsme svědky bezohlednosti. A šikana se nám z pedagogických příruček přesunula do běžného života ve školách či jiných kolektivech a dokonce i na ulici.

Vnitřní energie, která se přelévá do svalového potenciálu, je charakteristická pro mladého člověka, a je jistě darem Stvořitele. Je hybnou pákou v boji se zlem, silou v práci, průvodcem pokroku lidstva i bezpečím jednotlivců. I v dětském věku se však tato energie nesmí hromadit, proto rodiče musejí dbát o vyváženost sedění a pohybu, při kterém dojde k vybití energie.

Obecně platí, že násilí se u dítěte projeví tehdy, když je přetíženo, vzniká stres, kterého se dítě zbavuje agresivitou. Rozumný rodič se tedy snaží, aby jeho dítě nebylo přetěžováno. Je to prevence, která je nezbytná podobně jako se neobejdeme bez prvního kroku.

Je to paradoxní, ale volná výchova, která slibovala poklidný rozvoj dětské osobnosti, je příčinou mnohé agrese. Volná výchova dává dítěti příliš mnoho volnosti a příležitostí k rozhodování ve věcech, na které nemůže být vzhledem ke svému věku připraveno. Takto se dítě přetíží a následná agrese je reakcí na přílišnou zátěž. Pokud nám připadají podobná tvrzení přehnaná, tak si vzpomeňme na sebe, na svůj výbuch hněvu, když jsme toho měli moc.

K pochopení si uveďme jednoduchý příklad. Snídaně. Děti přicházejí do kuchyně a mají nachystáno jídlo. Na talířcích chléb namazaný medem, v hrníčcích nalité kakao. Děti se pomodlí a v tichu snídají. Ráno většinou nikomu není moc do mluvení. Po snídani se děti pomodlí a v klidu odcházejí do školy. Zcela jinak je tomu v rodině s volnou výchovou. Maminka nechce klást dítěti překážky, a proto mu připraví celou škálu možností k nasycení. A už ve dveřích na dítě sype: „Martínku, copak dneska budeš papat? Šunečku anebo raději pomazánku? Je tam jogurtek, tvarohová přesnídávka. Chceš k tomu chlebíček nebo rohlíček? Máme tam koláč s tvarohem. A co dáme k pití? Kakao, čaj anebo bílou kávu? Můžeš pít i něco studeného.“

Chlapec se má rozhodovat mezi tolika možnostmi. Neví, co má odpovědět. Spousta věcí z toho mu moc chutná. Ale co si má vybrat? Jeho oči těkají z jedné potraviny na druhou. Maminka chce znát rozhodnutí, proto ho vybídne, aby už konečně řekl, co chce. Ale Martin neví, co si má vybrat. Do toho stačí malinké rýpnutí bratříčka, které by hoch normálně přešel v legraci. Nyní však je poslední jiskrou, která zapaluje. Martin dává bratříčkovi herdu do zad. A než se maminka otočí, tak má u stolu rvačku. Nechápe, že si ji zavinila sama. Jak se má nyní s dětmi pomodlit?

Rodiče by měli znát, kolik „snese“ jejich dítě při práci (zábavě) s počítačem. Zvláště hry „vyždímají“ organismus natolik, že hráč se nemůže vrátit do normálního světa a v citovém zmatku použije agresi. U citlivějších dětí může následovat agresivní chování po shlédnutí filmu či jiného náročného pořadu.

Nemálo vychovatelů také podceňuje velmi zásadní vliv agresivních scén na psychiku dětí. V časopisu Děti a my (3/93, O. Zelinková) jsem četl: „Již v 60. letech minulého století byla v západních zemích prováděna řada sledování s cílem varovat před přílivem filmů plných násilí. Hicks v roce 1965 sledoval pětileté děti. Třikrát po sobě jim promítl osmiminutový film, ve kterém byly čtyři fyzické agrese (např. chlapec tloukl plastikovým kladivem panenku). Poté byly děti vystaveny frustraci a po ní dvacet minut sledovány. V průběhu těchto dvaceti minut se dopustily v průměru šestnácti agresí, které napodobovaly agrese sledované ve filmu. U kontrolní skupiny dětí, které film nesledovaly, se agrese neobjevila… Vzorem agresivního jednání jsou však i televizní zprávy o únosech letadel, územních konfliktech, atd.“

Pramenem agresí mohou být také přílišné nároky rodičů, které nedokáže potomek plnit. Děti, které nemají ve svém jednání řád a jsou panovačné doma, si v dětských kolektivech často vůdčí pozici nevybojují. Takové děti jsou plné chaosu a strachu. Agresivitou se snaží vůdčí role dosáhnout anebo přebít vnitřní nejistotu.

Dítě vychovávané v řádu hodnot, poslušné a přitom sebevědomé bezpečím domova, nepřetěžované do nadměrné frustrace, se neuchýlí k agresi, ale naopak své klidné srdce otevře modlitbě, ve které získá v samotném Bohu oporu nejvyšší. A bude o ni prosit Boha nejenom v dětství, v dospívání, ale i v dospělosti.Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 10 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


Zdroj: vlastní

Sdílet

Související články:
Soužití či soužení? : Úvodní kapitoly (30.05.2023)
O výchově: Život modlitby (10. kapitola) (30.05.2023)
O výchově: Výchova k úctě (8. kapitola) (21.05.2023)
O výchově: Ukázat Boha jako nejvyšší dobro (5. kapitola) (29.04.2023)
O výchově: Výchova samozřejmostí (4. kapitola) (27.04.2023)
O výchově: Vnitřně svobodné dítě (3. kapitola) (19.04.2023)
O výchově: CO má rodina poskytnout dítěti (2. kapitola) (15.04.2023)
O výchově: Je dnes zdravá výchova možná? (1. kapitola) (10.04.2023)
O výchově: Pár slov na úvod (04.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Modlitba k Panně Marii Matce Naděje (36. kapitola) (03.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Drahocenný čas (35. kapitola) (30.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Cesta k dokonalosti (34. kapitola) (28.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí (33. kapitola) (26.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách (32. kapitola) (19.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pořádek v myšlenkách (31. kapitola) (15.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Matka Boží v mém životě (30. kapitola) (12.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Řeč (29. kapitola) (09.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Křížová cesta (28. kapitola) (03.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Láska roste poznáním (27. kapitola) (27.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Růženec (26. kapitola) (24.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Smutek (25. kapitola) (20.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svaté přijímání (24. kapitola) (17.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobro konat dobře (23. kapitola) (11.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: pokání (22. kapitola) (09.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Budoucí dobra (23.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 16. 05. 2023 | 26 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.