Zajímavé

Litanie k Panně Marii Bolestné

květiny, zdroj: www.pixabay.com, CCO Slavíme dnes památku Panny Marie Bolestné, jako myšlenku na den nabízíme litanie...Pane, smiluj se.......... Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se..........Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se..........Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče..........smiluj se nad námi.
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože, v Trojici jediný,

Svatá Maria, Bolestná Matko Páně,..........oroduj za nás.
Bolestná Matko, která jsi nebyla v Betlémě přijata,
Bolestná Matko, která jsi Ježíše do jeslí položila,
Bolesná Matko, která jsi slyšela, že tvou duší pronikne meč žalosti,
Bolestná Matko, která jsi svého dvanáctiletého Syna tři dny hledala,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že Ježíš byl Jidášem zrazen,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že Ježíš je od nejvyšších kněží jako zločinec obžalován,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že Ježíš je políčkován,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že Ježíš byl ukrutně trýzněn,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že tvůj Syn byl uznán za horšího než Barabáš,
Bolestná Matko, která jsi s bolestí viděla, jak byl tvůj Syn bičován a trním korunován,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, jak nad ním byl vynesen nespravedlivý soud,
Bolestná Matko, která jsi ho na cestě utrpení s křížem potkala,
Bolestná Matko, kterou pod křížem meč žalosti probodl,
Bolestná Matko, která jsi s bolestí poslední slova svého Syna na kříži slyšela,
Bolestná Matko, která jsi až do jeho skonání s vytrvalostí pod křížem stála,
Bolestná Matko, která jsi svaté tělo Syna svého na své mateřské lůno přijala,

Matko bolesti, ..........oroduj za nás.
Zrcadlo trpělivosti,
Potěšení zarmoucených a umírajících,
Útočiště hříšníků,
Posilo klesajících,

Abychom nepodléhali přílišné skleslosti, ..........oroduj za nás,
Abychom neupadali do netrpělivosti a malomyslnosti,
Abychom se vyhnuli nebezpečí všeho hříchu,
Abychom se uchránili před ďáblovými úklady,
Abychom se uchránili nekajícnosti a zatvrzelosti,
Abychom byli ušetřeni náhlé a nenadálé smrti,
Abychom byli ušetřeni věčného zatracení,
Abychom v pravé víře, naději a lásce vytrvali,
Abychom u tvého Syna v potřebách útěchu a pomoc našli,
Abychom k pravému pokání milost Boží obdrželi,
Abychom před svou smrtí přijali svátosti,
Aby nám Ježíš jako kajícímu lotru šťastnou smrt daroval,


Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ..........smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ..........smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ..........smiluj se nad námi.

K: Oroduj za nás, Bolestná Panno a Matko Mari,
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Bože, tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem svého Syna a prožívala jeho boelsti; pomáhej i nám, abychom účastí na Kristově utrpení dosáhli také slávy vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

růženec, zdroj: www.pixabay.com, CCO (Volná licence)
zdroj: Mariánské modlitby, Vojtěch Kodet (ed.), 2. vydání, str. 92-95

Sdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 15. 09. 2020 | 1194 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.