Zajímavé

Do akce jde Titus ( 6. kapitola + 7. kapitola)

obrázek, zdroj: www.pixabay.com, CCO (Volná licence) Nabízíme další kapitolu z brožurky Do akce jde Titus!, kterou napsal Jozef Luscoň a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S........

6. Mozoly jako dědictví


Titův otec na trest pro syna nezapomněl. Uvědomoval si, že je to trest symbolický, protože od syna nemohl čekat velké výkony. Sečení trávy byla těžká práce. Ale chtěl mít ze syna chlapa, a proto ho v práci nešetřil. Už kolem čtvrté ráno naklepával kosu. Pak zaklepal Titovi na rameno:
„Synku, jde se kosit!“
„Dobře, tatínku, už to bude…“ I když to bylo náročné, vstal.
Vzal na rameno připravenou kosu a na louku přišel ještě v polospánku. První tahy kosou ho probraly. Ještě mu to nešlo jako dospělému, ale snažil se. Při každém záběru cítil, jako by ho někdo udeřil polenem po břichu. Skoro až zasténal. Otec to viděl a s úsměvem poznamenal: „Vydrž, Tite, vydrž. Bude z tebe chlap!“
„Dobře, dobře, ale nemuselo by to tak bolet,“ poznamenal syn a snažil se udržet správný rytmus práce.
„Trochu se sehni, ruku si dej na kosiště. Kosou nepředbíhej dopředu.
A neber si široký pás trávy! Tlač na patu kosy!“ poučoval ho otec.
Titus dělal rychle pokroky. Nejvíc si cenil, když ho otec poklepal
po rameni a pochválil před matkou: „Už mu to jde dobře. Hodně mi pomáhá.“
„To ráda slyším,“ radovala se upřímně hospodyně. „Donesla jsem vám džbán kyselého mléka, napijte se!“
Ještě nikdy nechutnalo Titovi kyselé mléko tak lahodně, jako po sečení. Objevil i nové věci. Zjistil, jak hnízdí ptáci, jak si zakládají rodinku čmeláci, kde se ukrývají žáby, jak se musí při sečení dávat pozor na mladé zajíce a srnky. Začal poznávat rostlinky a to, která je na co dobrá. Zdálo se mu, že život se stává plnější. Svěřil se s tím matce:
„V jakém krásném kraji žijeme!“
Ta mu odpověděla: „Vidíš, to všechno nám stvořil náš dobrý Bůh.“
Jedna příhoda se mu vryla hluboko do paměti. Otec sekl vpředu a bral pořádný pokos, tedy šířku trávy, kterou sekl. Titus šel za ním a najednou se mu zdálo, že se něco mihlo před ním v trávě. „Otče, něco jste vyplašil!“ „Vysleduj to,“ radil otec. Titus se zastavil, ale nic se nehýbalo. Tak pokračoval v kosení, když v tom se mu něco ovinulo okolo kosy. „Tady to je!“
Otec se obrátil a hned věděl, o co jde: „Stůj, nehýbej se! Je to had, zmije!“ Přiskočil k synovi a chtěl udělat s hadem krátký proces. Ale had už byl mrtvý. Jen jedovaté zuby cenil do vesmíru a směrem k Titovi. „Vidíš, jak na tebe číhal? Tak číhá i ďábel na člověka. Ani se nedivím, že v Bibli je znázorněný jako had. Dávej si pozor!“
Ty vyceněné zuby měl Titus dlouho před očima.
Ve chvílích pokušení si uvědomoval, že takto mu chce Zlý ublížit!
Po několika dnech tvrdé práce přiběhl jednou Titus za matkou:
„Podívejte, co to mám na ruce!“
Matka se podívala na místo, které jí ukázal, a usmála se: „To je mozol, synku! Od práce. To je naše dědictví. Podívej, i já je mám. I otec. Těch se naše rodina nezbaví.“
„To mají všichni lidé?“
„Všichni určitě ne. Páni a paničky je nemají. Jedině na jazyku od řečnění,“ šibalsky poznamenala matka.
Práce na seně skončily. Jednou v neděli matka udělala slavnostní oběd. Všechno probíhalo, jak bylo v neděli zvykem. Jen otec nakonec řekl: „Tite, tvůj trest je zahlazený. Jsem na tebe pyšný. Umíš pracovat a mimořádně mne těší, že máš pevnou vůli.“ Přivinul syna na hruď a maminka ho pohladila a utřela si slzu.7. Pěkné sny v mysli


Prázdniny skončily a škola zase otevřela svoje brány. Chlapci i děvčata přicházeli se svými zážitky a vyměňovali si prázdninové příběhy. Někteří přišli trochu víc odření, jiní opálení, Karol a jeho parta s novými nadávkami. Zdáli se i trochu drzejší. Jeden z nich si už i dobíral jednoho mladšího chlapce. Když to Titus uviděl, rázně se postavil před útočníka a řekl: „Na slabší si troufáš, ale zkus to se mnou.“
Přestože byl proti útočníkovi menší, jeho výraz v tváři a bojový postoj dávaly tušit, že souboj by to byl vyrovnaný. Spolužáci se rychle sběhli a čekali, co bude. Někdo vykřikoval. „Pojďte se podívat, divadlo zadarmo.“
Vtom zasáhl Karol, který svého kumpána uzemnil poznámkou: „Nech to být, nebo přijdeš o zuby.“
Útočník se stáhl za partou. Všichni si oddechli a některá děvčata s obdivem poznamenala: „Titus nesnese, když se ubližuje slabším.“
On se obrátil k roztřesenému chlapci a řekl: „Neboj se, nikdo ti neublíží!“ Kněz na první hodině připomenul, co žáky čeká v nastávajícím školním roce.
„Poslyšte, děti, chystá se u nás mnoho zajímavých událostí. Bude biřmování, nacvičíme jesličkovou pobožnost, v květnu budeme mít litanie k Panně Marii. A věřím, že se zapojíte i do přípravy hodů.“ „Nebojte se, pane faráři! Hody určitě slavit budeme. To je můj oblíbený svátek,“ ušklíbl se Karol.
„Tak ať vidím, že jdeš také ke svaté zpovědi,“ vrátil mu to kněz s úsměvem. „Jedna z akcí bude i pouť do Šaštína na svátek Sedmibolestné Panny Marie. Když jsme u toho, s radostí vám oznamuji, že na Slovensko, a to právě do Šaštína, přišli salesiáni.“
„A to je dobře?“ ozval se znovu Karol.
„Kdo jsou to ti salesiáni?“ zašumělo to ve třídě. „To jsou kněží, řeholníci, kteří se věnují mladým lidem.“ „Řehotníci?“
„Ne řehotníci, ale řeholníci,“ opravil kněz.
„Řeholníci? A mezi mladými? A co s nimi dělají? Dávají je do polepšovny?“ zasmál se Paľo.
„Ne, i když tobě by se to hodilo!“ odsekla mu Terezka. Vendo se obrátil k Titovi a pošeptal mu: „Ta Terezka hlídá každé Paľovo slovo. Že by do něj byla zamilovaná?“
„Teď buď zticha!“ odfrkl Titus.
„Děti, řád salesiánů založil Don Bosco, italský kněz. Měl rád mladé lidi, a tak jim začal pomáhat. Zřídil jim školy, herny, internáty, oratoře a klubovny. Při výchově používal náboženství, divadlo, sport, hudbu, zpěv, akademie, modlitbu, zpověď i hry.“
„To jde dohromady?“
„Představte si, jde! Jen je potřeba umět. Brzy Don Bosco založil společnost, která pokračuje v tom, co dělal on. Někteří chlapci šli ze Slovenska do Itálie, aby se i oni mohli stát následovníky Dona Bosca, tedy salesiány. Nedávno je slovenští biskupové pozvali, aby se vrátili zpět. Náš trnavský otec biskup Pavol Jantausch jim svěřil Národní baziliku v Šaštíně.“
Pan farář jim to vyprávěl s takovým nadšením, jako kdyby se sám chtěl stát salesiánem. I žáci zůstali jako omráčení. Titus pozorně poslouchal a tato zpráva ho mimořádně zaujala. V žaludku cítil něco, jako by mu tam poletoval motýl. „Hmm, být knězem, pomáhat mladým a přitom být veselý a hrát si. To bych bral!“ pomyslel si v duchu. Pevně se rozhodl: „Musím se něco víc dozvědět o Donu Boscovi!“ Po hodině zašel za knězem a směle se ptal: „Nemáte nějakou knihu o tom Donu Boscovi?“ „Představ si, mám! Napsal ji důstojný pán Pavol Jedlička.“
„Nemohl byste mi ji půjčit?“
„Nemohl nebo mohl?“ natahoval kněz Tita. Nečekal na odpověď a pokračoval: „Přijď dnes na mši svatou! Po ní se podívám, kde ji mám.“ Titovi zbytek dne stále běhalo hlavou jen jedno jméno: Don Bosco. Jak byl šťastný, když knihu večer držel v ruce! Hned se pustil do čtení. Ani k večeři nešel. Když se setmělo, zasáhl otec: „Tite, co tam děláš?“ „Čtu knihu.“
„Jakou? Je pro tebe vhodná?“
„O Donu Boscovi.“
„Aha. To můžeš, ale až zítra. Šetříme petrolejem. Dobrou noc!“ Nedalo se nic dělat. Otec sfoukl lampu a každý zalezl do postele. Vtom si Titus uvědomil, že má svoji fantazii a že si Dona Bosca a jeho činy může představovat. Tak dotahoval jeho příběhy a viděl v nich i sebe: to bych udělal, tak bych pomohl, tam bych šel… Nakonec ho přemohl sladký spánek.
To, co se dělo s Titem, bylo nesmírně důležité. Zaplnil si mysl dobrými myšlenkami, touhami, krásnými vizemi. Dělo se to potichu, ale Titus se jednoznačně ocitl na straně dobra.Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 25 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


zdroj: vlastní

Sdílet

Související články:
Do akce jde Titus ( 8. kapitola + 9. kapitola) (22.06.2024)
Do akce jde Titus ( 4. kapitola + 5. kapitola) (07.06.2024)
Do akce jde Titus ( 2. kapitola + 3. kapitola) (04.06.2024)
Do akce jde Titus ( Úvod, Předmluva +1. kapitola) (02.06.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (20. kapitola) (29.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (19. kapitola) (26.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (18. kapitola) (20.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (17. kapitola) (17.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (16. kapitola) (13.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (15. kapitola) (10.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (14. kapitola) (05.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (13. kapitola) (30.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (12. kapitola) (22.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (11. kapitola) (18.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (9. kapitola) (11.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (8. kapitola) (08.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (7. kapitola) (05.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (6. kapitola) (01.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (5. kapitola) (30.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (4. kapitola) (27.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (3. kapitola) (25.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (2. kapitola) (22.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (1. kapitola) (19.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (Úvodní slova) (17.03.2024)
I tak kázal Vianney (9. kapitola) (14.03.2024)
I tak kázal Vianney (8. kapitola) (11.03.2024)
I tak kázal Vianney (7. kapitola) (07.03.2024)
I tak kázal Vianney (6. kapitola) (05.03.2024)
I tak kázal Vianney (5. kapitola) (02.03.2024)
I tak kázal Vianney (4. kapitola) (29.02.2024)
I tak kázal Vianney (3. kapitola) (26.02.2024)
I tak kázal Vianney (2. kapitola) (24.02.2024)
I tak kázal Vianney (1. kapitola) (20.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (10. kapitola) (17.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (9. kapitola) (14.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (8. kapitola) (10.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (7. kapitola) (07.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (6. kapitola) (04.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (5. kapitola) (01.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (4. kapitola) (30.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (3. kapitola) (27.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (2. kapitola) (25.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (1. kapitola) (23.01.2024)
Tak kázal Vianney (10. kapitola) (20.01.2024)
Tak kázal Vianney (9. kapitola) (16.01.2024)
Tak kázal Vianney (8. kapitola) (14.01.2024)
Tak kázal Vianney (7. kapitola) (11.01.2024)
Tak kázal Vianney (6. kapitola) (08.01.2024)
Tak kázal Vianney (5. kapitola) (05.01.2024)
Tak kázal Vianney (4. kapitola) (03.01.2024)
Tak kázal Vianney (3. kapitola) (31.12.2023)
Tak kázal Vianney (2. kapitola) (26.12.2023)
Tak kázal Vianney (1. kapitola) (24.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (31. kapitola) (15.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (30. kapitola) (12.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (29. kapitola) (10.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (28. kapitola) (30.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (27. kapitola) (17.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (26. kapitola) (12.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (25. kapitola) (10.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (24. kapitola) (04.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (23. kapitola) (02.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (22. kapitola) (29.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (20. kapitola) (17.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (19. kapitola) (14.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (18. kapitola) (08.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (17. kapitola) (04.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (16. kapitola) (29.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (15. kapitola) (26.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (14. kapitola) (21.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (13. kapitola) (16.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (12. kapitola) (03.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (11. kapitola) (27.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (10.kapitola) (24.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (9. kapitola) (20.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (8. kapitola) (15.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (7.kapitola) (14.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (6. kapitola) (13.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (5. kapitola) (12.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (4. kapitola) (11.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (3. kapitola) (10.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (2. kapitola) (09.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (1. kapitola) (08.08.2023)
Soužití či soužení: Doslov (31.07.2023)
Soužití či soužení: Odpustit sobě! Zásadní první krok (29.07.2023)
Soužití či soužení: Zbožnost (25.07.2023)
Soužití či soužení: Smutek (22.07.2023)
Soužití či soužení: Bratr osel a pokušení (20.07.2023)
Soužití či soužení: Nevhodné odívání bratra osla (18.07.2023)
Soužití či soužení: Zamilovanost (16.07.2023)
Soužití či soužení: Sedm hlavních hříchů (13.07.2023)
Soužití či soužení: Jeden příklad za všechny (10.07.2023)
Soužití či soužení: Špatná péče o bratra osla (06.07.2023)
Soužití či soužení: A jak to vypadá konkrétně (02.07.2023)
Soužití či soužení: Trůn srdce pro duši (27.06.2023)
Soužití či soužení: "Horší" osel, horší šance? (22.06.2023)
Soužití či soužení: Kdo jak skončí? (17.06.2023)
Soužití či soužení?: Bratr Osel (12.06.2023)
Soužití či soužení?: Osel je osel (03.06.2023)
Soužití či soužení? : Úvodní kapitoly (30.05.2023)
O výchově: Život modlitby (10. kapitola) (30.05.2023)
O výchově: Výchova k úctě (8. kapitola) (21.05.2023)
O výchově: Pokoj v rodině (7. kapitola) (16.05.2023)
O výchově: Ukázat Boha jako nejvyšší dobro (5. kapitola) (29.04.2023)
O výchově: Výchova samozřejmostí (4. kapitola) (27.04.2023)
O výchově: Vnitřně svobodné dítě (3. kapitola) (19.04.2023)
O výchově: CO má rodina poskytnout dítěti (2. kapitola) (15.04.2023)
O výchově: Je dnes zdravá výchova možná? (1. kapitola) (10.04.2023)
O výchově: Pár slov na úvod (04.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Modlitba k Panně Marii Matce Naděje (36. kapitola) (03.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Drahocenný čas (35. kapitola) (30.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Cesta k dokonalosti (34. kapitola) (28.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí (33. kapitola) (26.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách (32. kapitola) (19.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pořádek v myšlenkách (31. kapitola) (15.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Matka Boží v mém životě (30. kapitola) (12.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Řeč (29. kapitola) (09.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Křížová cesta (28. kapitola) (03.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Láska roste poznáním (27. kapitola) (27.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Růženec (26. kapitola) (24.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Smutek (25. kapitola) (20.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svaté přijímání (24. kapitola) (17.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobro konat dobře (23. kapitola) (11.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: pokání (22. kapitola) (09.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 10. 06. 2024 | 110 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.