Zajímavé

Do akce jde Titus ( 4. kapitola + 5. kapitola)

obrázek, zdroj: www.pixabay.com, CCO (Volná licence) Nabízíme další kapitolu z brožurky Do akce jde Titus!, kterou napsal Jozef Luscoň a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S........

4. Hlavně, že krávy žijí!
Další den byla neděle a šlo se na nedělní mši svatou. Hlava rodiny už byla v kostele. Ján Zeman, kostelník, měl službu už od rána. První mši svaté se říkalo „ranní“ a druhé „velká“. Právě na tu se chystal zbytek rodiny. Maminka nastrojila svoje ratolesti a Titovi přikázala:
„Nezapomeň si vzít tu vyšívanou košili!“
„Aha, dobře!“ Šel ke skříni a vzal si tu nejkrásnější. Maminka mu přišla pomoci a zavázala mu ozdobné šňůrky. Přitom mu povídala:
„Víš, synku, vajnorské výšivky a kroje jsou tak nádherné. Naše ženy jsou velmi šikovné. Všiml sis, že i na oltáři máme vyšívané plachty? I v tom nás povzbudil důstojný pán Juriga. V Uherském sněmu dokonce řečnil v našem kroji. Sundal si kleriku a začal mluvit!“
„Opravdu, maminko?“
„Opravdu! Ale ty jsi nám ještě neřekl, co se včera stalo.“
Vtom se ozval zvon a to znamenalo, že už je třeba jít.
„Maminko, všechno vám řeknu při obědě. Já už jdu napřed. Potřebuji jít ke svaté zpovědi!“ Matka skoro vykřikla: „Stalo se něco?“ „Pána Boha je potřeba prosit o odpuštění! A i vy mi odpusťte.“ Prosit před svatou zpovědí o odpuštění byl krásný zvyk, který se u Zemanů praktikoval.
„Odpouštím, odpouštím, ať ti i Pán odpustí!“
Titus poskočil radostí, políbil matku na tvář a už běžel do kostela. Matka Agnesa zůstala v příjemném šoku a zmohla se jen na překvapivé: „Ach, ty děti!“ Potom potichu a s úsměvem dodala: „No, jak ho nemám mít ráda?“ Dnes bylo ministrantů o mnoho víc. I zpěváci přišli. Titus mši svatou prožil bez roztržitosti. A nezapomněl Pánu Bohu i Panně Marii děkovat za to, že včera všechno dobře dopadlo. Vendo neministroval. Byl vpředu a podle toho, jak kroutil očima, se zdálo, že si to žehlí u rodičů i u Pána. Po mši svaté si toho moc povědět nestihli. Z Venda vylezlo jenom:
„Tite, dostal jsi výprask?“ „Ne, ještě ne… Myslím, že ani nebude. A ty?“ 17 „Vždyť jsi viděl, že jsem skoro celou mši svatou klečel. Nemůžu si sednout. Ještě teď mne bolí zadek. Můj otec říká, že když klukovi spadne rozum do kalhot, je potřeba ho vyklepat zpátky do hlavy. Ato se také stalo.“ „Něco vydržíš, ne?“ povzbuzoval Titus kamaráda.
„Všechno je, jak má být! Hlavně, že krávy žijí,“ loučil se kamarád a odcházel za matkou.
„Ty to už máš za sebou. Mě to ještě čeká. Ale co, Bůh mi už odpustil, určitě mi odpustí i naši.“ Titus si dodal odvahy a rázně šel domů. Nedělní oběd byl u Zemanů slavnostní, u stolu se sešla celá rodina. Otec se pomodlil a požehnal jídlo. Potom přišla na řadu maminka s polévkou a dalším jídlem. Manželé se řídili heslem: „Neděle se musí slavit!“ Po dobrém jídle otec zkoušel děti, co si pamatují z kázání. „Tak, Tite, o čem to dnes bylo?“ Titus věděl, že taková otázka padne a byl na ni připravený.
„Pan farář mluvil o různých věcech, ale hlavně o tom, že Bůh má s každým člověkem plán.“ „Dobře, synku. A jaký plán měl stebou a s Vendem včera? Co se stalo?“ Titus se nadechl a začal vyprávět všechno popořádku. Nemělo smysl nic vylepšovat. Jen by se zapletl a otec by jedna dvě poznal, že lže. Vyprávěl tak dramaticky, že nejen otec ztichl a matka napětím ani nedýchala, ale i sourozenci kulili oči.
„Ty jsi náš hrdina!“ ozvala se sestra.
„No, to bych zrovna neřekl,“ usměrnil otec pozornost od hrdiny na smrtelníka Tita. „Spíš to byla nezodpovědnost se šťastným koncem. Co se stalo, stalo se. Musíme si z toho vzít poučení!
Za prvé: s kým se kamarádíš, takový jsi! Neměl ses spolčovat s Karolem a jeho bandou! Dokonce platí, že s jakými myšlenkami se kamarádíš, takový jsi! Za druhé: byl jsi neopatrný a dost jsi riskoval. Naše krávy, cizí majetek, svoje zdraví a možná i život!“
„Vždyť kdo to kdy viděl skočit rozpálený do vody,“ vstoupila do toho i matka.
„To, co jsi včera předvedl, bylo nezodpovědné. Můj otec by řekl, že je škoda každé rány, která ve tvém věku padne vedle. Ale ty víš, že se u nás děti nebijí. Tak co navrhuješ? Jaký trest si zasloužíš?“
Nastalo ticho. Sestra do toho vykřikla: „Ať měsíc umývá hrnce!“ Ale Titus se na ni podíval tak, že zase ztichla.
„Otče, dejte mi nějakou práci navíc. Budu ji svědomitě vykonávat,“ řekl Titus. „To je dobré řešení,“ přikývl otec. „Jakmile začnou práce se senem, budeš mi pomáhat síct.“
Sečení byla těžká práce. Vyžadovala správný postoj, ale i patřičnou sílu. Titus k ní ještě zdaleka nedospěl. Jenže otec vychovával metodami, které mu odevzdali jeho otec a děd. Věděl, že chlap se stává chlapem při překonávání překážek a poctivou prací. Proto se mu trest zdál přiměřený a výchovný.
Matka hned pochopila, že je to tvrdý postih, a chtěla něco namítat. Otec vstal, pohladil ji po ramenou a tiše řekl: „Neboj se, budu u něho. A bude to jen několik dní.“
5. Jak se studuje na kněze?
Blížil se konec školního roku. Je však nutné říct, že ve škole se nejvíc učilo na konci podzimu a v zimě, když nebyla práce venku. Na jaře začínaly polní práce, takže dětí ve škole bylo stále méně. Aby nakonec ve třídě nezůstal pan učitel sám, raději školní rok ukončil. I teď se k tomu schylovalo.
„Děti, tento týden se učíme naposledy. V pátek bude vysvědčení a potom prázdniny.“
„Hurá! Konečně!“ ozývaly se děti. Pohled na žáky ve třídě byl víc než zajímavý. Chlapci i děvčata byli různého věku, různého oblečení i různých znalostí. Někteří se chovali, jako by tam byli za trest, jiní byli neposední, jako by je štípaly blechy. Ale našli se i takoví, kteří učivo jen hltali. A mezi ně patřil i Titus. Jen co se naučil číst, půjčoval si knihu za knihou a četl je, kde se jen dalo. I při pasení krav. To se mu právě stala příhoda, na kterou pak dlouhý čas vzpomínal on i jeho okolí.
Kráva Rysula respektovala Titův studijní zápal. Jako kdyby věděla, že její strážce se chce vzdělávat, klidně se pásla. Titus si lehl do trávy, ponořil se do čtení a očima hltal stranu za stranou. Postupně mu víčka klesala. Nakonec usnul a svalil se vedle knihy. Nevěděl, jak dlouho spal, až ho vzbudil divný zvuk. Otevřel oči a s hrůzou zjistil, že mu Rysula žere knihu. Měla ji už v tlamě skoro celou.
Titus vyskočil, ale nevěděl, co má dělat. Začal křičet: „Pustíš ji, krávo jedna?!“ Kráva nic. Asi byla hladová po vědomostech a knihu žvýkala dál. To Tita nazlobilo a udeřil ji přes hřbet, až vyplivla i stránky, které už měla v bachoru. Když Titus viděl knihu s otisky kravských zubů, začal bědovat. „Jak jen to vysvětlím doma? Co bude ve škole?“ Skoro každý se to dozvěděl. A všude se mu smáli, ale on to statečně nesl.
Když bylo potřeba se něco naučit zpaměti, přepsal si Titus text na papír z obalu od cukru nebo od mouky a měl ho v kalhotách i při kydání hnoje. Občas se na text podíval a tak si jej vryl do paměti. Jeho zásadou bylo: „Učit se tak, abych nikdy nedostal špatnou známku.“ A vyplatilo se mu to. Při rozdávání vysvědčení dostal pochvalu: „Výborně, Tite! Jen tak dál!“ To ho povzbudilo, aby se ještě víc ponořoval do knih. Trochu se začal zamýšlet i nad svojí budoucností. Na hodině náboženství se dozvěděl, že je možné studovat i po skončení obecné školy.
„Jak se studuje na kněze?“ zeptal se nesměle pana faráře. Po této otázce nejdřív třída utichla a potom to zašumělo: „Aha, chce být farářem.“
„Děti, ticho!“ vykřikl pan farář. „To je velmi zajímavá otázka. Umí někdo odpovědět?“
Děti zmlkly. Jen známý uličník Karol se chtěl vytáhnout a nahlas řekl:
„Jak? Jednoduše! Jezdíš do města, tedy do Bratislavy, kamarádíš se s faráři, chodíš na mše svaté, nekoukáš po děvčatech a až přijde čas, oblečou tě do kleriky a jsi farář!“ Ve třídě to opět zaburácelo smíchem. Pan farář je gestem umlčel a ujal se slova:
„Ten, kdo se chce stát knězem, musí nejdřív milovat Pána Boha a cítit, že to i Bůh chce.“
„A to jako jde?“ vykřikl někdo ze třídy.
„Máme svědomí, kterým můžeme vytvořit s Bohem kontakt a zachytit jeho hlas.“
„No, já jsem tedy ještě nic nezachytil,“ ozval se Paľo.
„To je taky vidět na tom, jak se chováš,“ odsekla mu Terezka. „No tak, uklidněte se! Poslouchejte!“ tišil třídu Titus.
Kněz pokračoval: „Ten, kdo to cítí, by se měl poradit s knězem a zeptat se ho, co si on o tom myslí. Pokud není překážka, kněz mu dá doporučení a zájemce se přihlásí na další studia.“
„Nic pro mne!“ ozval se Karol.
„Opravdu, kněžství není pro každého. Ale potřebujeme i dobré rodiny. Pokud však někdo cítí, že má povolání k duchovnímu stavu, je potřeba za tím jít. Je to obrovský dar od Pána Boha.“
„A vy jste tak moc studoval?“ ptala se Anka kněze.
„Ano. Po obecné škole jsem studoval na gymnáziu a potom v semináři. Takovému mládenci se říká seminarista nebo bohoslovec. Když se nic mimořádného nestane a on stále cítí, že ho Bůh volá, může být vysvěcený na kněze.“
„Ale… na to je potřeba i hodně peněz, že?“ ozval se skleslým hlasem Titus.
„Ano, ale Bůh se o své postará,“ dokončil kněz řeč na toto téma. Hodinu zakončil výzvou: „Děti, prožijte pěkné prázdniny! Dávejte na sebe pozor a nezapomeňte na Pána Boha! Rád vás uvidím na mších svatých. A hlavně se modlete!“
Vzrušení ve třídě narůstalo, takže už jen vykřikl: „Běžte ve jménu Páně! A nepřerazte se.“ Dav žáků se vyvalil ze třídy jako voda z řeky při povodni.Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 25 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


zdroj: vlastní

Sdílet

Související články:
Do akce jde Titus ( 6. kapitola + 7. kapitola) (10.06.2024)
Do akce jde Titus ( 2. kapitola + 3. kapitola) (04.06.2024)
Do akce jde Titus ( Úvod, Předmluva +1. kapitola) (02.06.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (20. kapitola) (29.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (19. kapitola) (26.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (18. kapitola) (20.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (17. kapitola) (17.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (16. kapitola) (13.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (15. kapitola) (10.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (14. kapitola) (05.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (13. kapitola) (30.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (12. kapitola) (22.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (11. kapitola) (18.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (9. kapitola) (11.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (8. kapitola) (08.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (7. kapitola) (05.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (6. kapitola) (01.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (5. kapitola) (30.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (4. kapitola) (27.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (3. kapitola) (25.03.2024)
Plný lásky a úcty (23.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (2. kapitola) (22.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (1. kapitola) (19.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (Úvodní slova) (17.03.2024)
I tak kázal Vianney (9. kapitola) (14.03.2024)
I tak kázal Vianney (8. kapitola) (11.03.2024)
I tak kázal Vianney (7. kapitola) (07.03.2024)
I tak kázal Vianney (6. kapitola) (05.03.2024)
I tak kázal Vianney (5. kapitola) (02.03.2024)
I tak kázal Vianney (4. kapitola) (29.02.2024)
I tak kázal Vianney (3. kapitola) (26.02.2024)
I tak kázal Vianney (2. kapitola) (24.02.2024)
I tak kázal Vianney (1. kapitola) (20.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (10. kapitola) (17.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (9. kapitola) (14.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (8. kapitola) (10.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (7. kapitola) (07.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (6. kapitola) (04.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (5. kapitola) (01.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (4. kapitola) (30.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (3. kapitola) (27.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (2. kapitola) (25.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (1. kapitola) (23.01.2024)
Tak kázal Vianney (10. kapitola) (20.01.2024)
Tak kázal Vianney (9. kapitola) (16.01.2024)
Tak kázal Vianney (8. kapitola) (14.01.2024)
Tak kázal Vianney (7. kapitola) (11.01.2024)
Tak kázal Vianney (6. kapitola) (08.01.2024)
Tak kázal Vianney (5. kapitola) (05.01.2024)
Tak kázal Vianney (4. kapitola) (03.01.2024)
Tak kázal Vianney (3. kapitola) (31.12.2023)
Tak kázal Vianney (2. kapitola) (26.12.2023)
Tak kázal Vianney (1. kapitola) (24.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (31. kapitola) (15.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (30. kapitola) (12.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (29. kapitola) (10.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (28. kapitola) (30.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (27. kapitola) (17.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (26. kapitola) (12.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (25. kapitola) (10.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (24. kapitola) (04.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (23. kapitola) (02.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (22. kapitola) (29.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (20. kapitola) (17.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (19. kapitola) (14.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (18. kapitola) (08.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (17. kapitola) (04.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (16. kapitola) (29.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (15. kapitola) (26.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (14. kapitola) (21.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (13. kapitola) (16.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (12. kapitola) (03.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (11. kapitola) (27.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (10.kapitola) (24.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (9. kapitola) (20.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (8. kapitola) (15.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (7.kapitola) (14.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (6. kapitola) (13.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (5. kapitola) (12.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (4. kapitola) (11.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (3. kapitola) (10.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (2. kapitola) (09.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (1. kapitola) (08.08.2023)
Soužití či soužení: Doslov (31.07.2023)
Soužití či soužení: Odpustit sobě! Zásadní první krok (29.07.2023)
Soužití či soužení: Zbožnost (25.07.2023)
Soužití či soužení: Smutek (22.07.2023)
Soužití či soužení: Bratr osel a pokušení (20.07.2023)
Soužití či soužení: Nevhodné odívání bratra osla (18.07.2023)
Soužití či soužení: Zamilovanost (16.07.2023)
Soužití či soužení: Sedm hlavních hříchů (13.07.2023)
Soužití či soužení: Jeden příklad za všechny (10.07.2023)
Soužití či soužení: Špatná péče o bratra osla (06.07.2023)
Soužití či soužení: A jak to vypadá konkrétně (02.07.2023)
Soužití či soužení: Trůn srdce pro duši (27.06.2023)
Soužití či soužení: "Horší" osel, horší šance? (22.06.2023)
Soužití či soužení: Kdo jak skončí? (17.06.2023)
Soužití či soužení?: Bratr Osel (12.06.2023)
Soužití či soužení?: Osel je osel (03.06.2023)
Soužití či soužení? : Úvodní kapitoly (30.05.2023)
O výchově: Život modlitby (10. kapitola) (30.05.2023)
O výchově: Výchova k úctě (8. kapitola) (21.05.2023)
O výchově: Pokoj v rodině (7. kapitola) (16.05.2023)
O výchově: Ukázat Boha jako nejvyšší dobro (5. kapitola) (29.04.2023)
O výchově: Výchova samozřejmostí (4. kapitola) (27.04.2023)
O výchově: Vnitřně svobodné dítě (3. kapitola) (19.04.2023)
O výchově: CO má rodina poskytnout dítěti (2. kapitola) (15.04.2023)
O výchově: Je dnes zdravá výchova možná? (1. kapitola) (10.04.2023)
O výchově: Pár slov na úvod (04.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Modlitba k Panně Marii Matce Naděje (36. kapitola) (03.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Drahocenný čas (35. kapitola) (30.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Cesta k dokonalosti (34. kapitola) (28.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí (33. kapitola) (26.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách (32. kapitola) (19.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pořádek v myšlenkách (31. kapitola) (15.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Matka Boží v mém životě (30. kapitola) (12.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Řeč (29. kapitola) (09.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Křížová cesta (28. kapitola) (03.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Láska roste poznáním (27. kapitola) (27.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Růženec (26. kapitola) (24.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Smutek (25. kapitola) (20.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svaté přijímání (24. kapitola) (17.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobro konat dobře (23. kapitola) (11.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: pokání (22. kapitola) (09.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Budoucí dobra (23.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 07. 06. 2024 | 119 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.