Zajímavé

Do akce jde Titus ( 2. kapitola + 3. kapitola)

obrázek, zdroj: www.pixabay.com, CCO (Volná licence) Nabízíme další kapitolu z brožurky Do akce jde Titus!, kterou napsal Jozef Luscoň a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S........2. Když se splaší krávy


Ráno bylo takové jako jindy. Vlastně skoro všechny dny, samozřejmě kromě neděle, byly u Zemanů ve Vajnorech podobné.
Otec vstával jako první. Potichu se pomodlil, obstaral skromné hospodářství a o šesté už tahal za provaz na zvonici.
To byl dorozumívací prostředek i budíček pro celou obec.
I matka Agnesa mezitím vstala a zatopila v kamnech. Připravila snídani a potom vzbudila ostatní spáče.
„Titusku, vstávej, čekají tě velké věci!“ Její hlas přicházel jakoby z jiného světa a malý spáč se musel prodrat přes mnohé sladké sny, aby se probudil do reality.
„Co jste říkala, maminko?“
„Že tě čekají velké věci!“
„Co to bude?“
„Půjdeš pást krávy! A umej se!“
„Aha! Zase? Vždyť pást se dá i bez mytí!“
Titovi se zdálo, že té hygieny je příliš, ale poslechl.
Věděl, že některé věci je třeba jednoduše udělat a nepřemýšlet.
Zbytečné spekulace jen okrádají o čas.
Otec se mezitím vrátil. Sedli si ke stolu, spolu se všichni pomodlili a posnídali chleba, máslo a mléko. Pak se rozdělovala práce.
Na každého se dostalo. Lenost u nich neměla šanci zapustit kořeny. Zemanovi vlastnili nevelké pozemky, malou vinici, krávu a tele, několik hus a slepic.
Pást krávy patřilo k Titovým povinnostem.
I teď je hnal před sebou.
Pást ve Vajnorech bylo lehké i těžké. Záviselo to na místě, kde se páslo, a také na počasí, ve kterém se páslo.
Nejlepší místo bylo na pastvinách. Tam byla tráva šťavnatá, jemná a kravičky se pásly jako přikované.
Chlapci měli čas na hry. Ale jak krávy ochutnaly někde lepší trávu, stále tam zabíhaly. Hlavně jetelinka jim chutnala.
To je musel pastýř stále odhánět.
Když spásly jetelinu jinému hospodáři, to byl mazec. Hrozil i výprask!
Nejhůř se páslo u Jurského lesa.
Bylo to místo v oblasti, kde se nacházely obrovské mokřiny.
Voda z kopců od Raše a Svatého Jury stékala na rovinu a vytvářela jezero i močál. V neproniknutelné džungli si hověli ropuchy, potkani, hadi a jiná divoká zvířata a rostliny.
Z této divočiny se ozývaly tak hrozné zvuky, že i ti nejodvážnější chlapci z dědiny si troufali přijít jen na okraj tohoto strašidelného místa. A i další zvířátka tam byla: komáři, mouchy a ovádi.
Ti štípali všechno živé.
Hlavně v čase horka a právě takový den dnes byl, od rána připékalo.
Na pastvině za dědinou už čekal na svého kamaráda Vendo.
Jeho kráva Malina se klidně pásla, ale on vypadal dost vystrašeně. „Co ti je, Vendo?“ ptal se Titus.
„Ani se neptej, skoro jsem si sedl na hada!“
„Nepovídej!“
„Podívej, ještě tu někde musí být!“ Vendo vzal hůl a začal prohrabávat listí. Po chvíli opravdu našli zmiji v bojovém postavení.
Byla stočená do klubíčka, hlavu měla vztyčenou.
Jen kousnout! Nečekali a s hrůzou uskočili.
Tím splašili krávy, které se daly na divoký útěk a tele za nimi. A za stádem chlapci.
„Musíme ji chytit, poběž!“ křičel Titus.
„Koho? Zmiji?“
„Hlouposti. Krávu přece!“
Dobytčata se zastavila až u dalšího stáda, které pásli chlapci z horního konce Vajnor. S těmi naši neměli nejlepší zkušenosti.
Byli drsní a dělali jim naschvály, kde jen mohli. I teď je přivítali s posměchem.
„Tak jak, svatoušci? Trénujete nějaký kravský běh? Nebo se chcete přidat do party?“
„Viděli jsme hada a splašily se nám krávy. Vezmeme si je a půjdeme.“
„Ale, kam byste chodili. Nechte krávy pást a pojďme si hrát.“
Po delším přemlouvání nakonec souhlasili. Hráli si tak vášnivě, že se do nitky zpotili.
„No vidíte, že se dá hrát i s námi,“ komentoval situaci ryšavý Karol. „Teď se pojďme vykoupat.“
„To nám mamky zakázaly,“ vymlouval se Titus.
„Skutečně zakázaly! Nenechte se vysmát. Nebo chcete přijít domů takoví špinaví?“
„To ne, ale…“
„Žádné ale, jde se!“
„Ale kam?“
„No přece do rybníka!“
„Tam nesmíme chodit. Ten patří statkáři Sprinzlovi, poplašili bychom mu ryby!“
„Ale co, vždyť i rybám prospěje pohyb.
Vy se bojíte! Asi to nemáte v hlavách všechno v pořádku! V takovém vedru a nejít do vody!“ „Kdo se nám postará o krávy?“ řešili chlapci poslední překážku. „Miša tady necháme.“
Titus s Vendem se dali nalákat a šli se koupat.
Ze začátku to bylo příjemné, ale postupem času jim začaly překážet nadávky, které používali starší chlapci. Podívali se na sebe a Titus tiše řekl: „Jdeme pryč!“ Přítel přikývl. „Hoši, díky za pozvání, ale už musíme jít.“
Těm však bylo ve vodě tak dobře, že jen odpověděli: „Jak chcete!
Vaše věc!“3. Otče, představte si, že…


Titus a Vendo odešli ke stádu a dobře udělali! Mišo spal a jejich krávy nikde.
Chlapce přepadl strach. Vždyť ztratit krávy bylo něco ještě horšího než spáchat obrovský zločin.
Drcli do Miša, ale ten jen vyjeveně blekotal: „Krávy? Já o ničem nevím, já jsem spal.“
„No, právě, že jsi spal, to je špatné. Aspoň nám ukaž, kam šly.“
„Nevím, zdá se mi, že směrem k jurským bažinám…“
„A jeje, jen to ne,“ lomil rukama Titus. S pláčem vyrazili tím směrem.
Titus se cestou dokonce i modlil, když si v hlavě promítal, co se všechno může kravám stát a jak mu rodiče důvěřovali.
Ale to ještě nebylo všechno. Obloha se hrozivě zatáhla.
Ovádi doráželi a útočili na chlapce jako před bouřkou. Sem tam se i zablýsklo.
Chlapci to nevzdávali a vykřikovali:
„Rysulo, Malino, kde jste?“ Nic.
Znovu křičeli a zas nic. Až najednou… „Slyšel jsi?“
„Co?“
„Rysula zabučela.“
Na kraji bažin se jim otevřela cestička a chlapci na ni vběhli.
Za chvíli se ztratila a změnila se na malou pěšinku, až nakonec i ta skončila v mokřinách.
Právě tam byla Rysula a s ní její dvě kamarádky kravičky.
„Dobře, že je máme! Rychle je vyžeňme a jdeme domů.“

Jenže to nešlo tak jednoduše. Krávy nespokojeně mlátily oháňkami, protože je obklíčilo nespočetné množství ovádů, komárů a much. „Musíme je vyhnat z toho lesa!“
„Ale jak?“
Zkoušeli to různě, dokonce krávy tahali za ocas, ale jejich snaha byla marná. Rysula byla po kolena zabořená v bahně.
Začalo se smrákat, zdvihl se silný vítr a první kapky jim dopadly na čelo. „Pomoc!“ začal křičet Vendo.
Kdo by jim tady jenom mohl pomoci? Titus se zase potichu modlil. Přece se někdo našel! Soused Teodor se vracel z pole.
Slyšel hluk a šel se podívat, co se děje.
Když našel chlapce a zjistil, o co jde, začal konat.
Našel suchý strom a zkoušel ho povalit. Podařilo se mu to, strom spadl těsně před Rysulu.
Zároveň ze stromu něco vyletělo a udeřilo ho to do čela.
„Jaký čert?“ zahromoval a hned si odpověděl: „Aha, netopýr.
Opravdu se podobá tomu rohatému.“
Nebyl čas na filosofování. Teodor přešel po svaleném stromě před krávu. V tom se objevil druhý netopýr. Asi byl pořádně vyplašený, protože udeřil Rysulu rovnou mezi rohy.
Ta se lekla, až vyskočila. Toho využil Teodor, zařval na ni tak silně, že se kráva sice málo, ale přece pohnula. A správným směrem. Ocitla se na pevné zemi.
Tam už ji chlapci usměrnili a spolu s ostatními kravami hnali domů. „Děkujeme, strýčku Teodore!“ zakřičel Titus, ale kdoví, jestli ho
Teodor slyšel nebo ne. Spustil se totiž silný liják, hromy divoce burácely a vypadalo to, že se blíží konec světa.
V té bouři vběhli všichni do vesnice. Zemanovi už byli celí netrpěliví.
Otec Ján čekal syna na zápraží. Jak se zaradoval, když ho uviděl!
Rychle otevřel maštal a zahnal zvířata dovnitř. Mezitím přikázal Titovi:
„Běž se rychle umýt! Potom nám povíš, co se stalo.“
Titus vešel do místnosti a uviděl matku, jak spolu s ostatními sourozenci klečí před zapálenou hromničkou a modlí se za syna.
Když ji spatřil, skočil jí kolem krku a chtěl jí všechno povyprávět.
Ona ho předešla a řekla mu: „Jak jsem ráda, že ses vrátil. Co se stalo?“ Když si všimla, jak je špinavý a unavený, ani nečekala odpověď. „Hlavně, že žiješ!“
Chlapec se umyl, přežehnal se a lehl si do postele. Byl nesmírně unavený.
Když k němu přišli rodiče, otevřel pusu a začal vyprávět. „Otče, představte si, že…,“ chtěl pokračovat, ale síly ho opustily a ponořil se do hlubokého spánku.Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 25 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


zdroj: vlastní

Sdílet

Související články:
Do akce jde Titus ( 6. kapitola + 7. kapitola) (10.06.2024)
Do akce jde Titus ( 4. kapitola + 5. kapitola) (07.06.2024)
Do akce jde Titus ( Úvod, Předmluva +1. kapitola) (02.06.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (20. kapitola) (29.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (19. kapitola) (26.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (18. kapitola) (20.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (17. kapitola) (17.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (16. kapitola) (13.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (15. kapitola) (10.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (14. kapitola) (05.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (13. kapitola) (30.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (12. kapitola) (22.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (11. kapitola) (18.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (9. kapitola) (11.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (8. kapitola) (08.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (7. kapitola) (05.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (6. kapitola) (01.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (5. kapitola) (30.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (4. kapitola) (27.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (3. kapitola) (25.03.2024)
Plný lásky a úcty (23.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (2. kapitola) (22.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (1. kapitola) (19.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (Úvodní slova) (17.03.2024)
I tak kázal Vianney (9. kapitola) (14.03.2024)
I tak kázal Vianney (8. kapitola) (11.03.2024)
I tak kázal Vianney (7. kapitola) (07.03.2024)
I tak kázal Vianney (6. kapitola) (05.03.2024)
I tak kázal Vianney (5. kapitola) (02.03.2024)
I tak kázal Vianney (4. kapitola) (29.02.2024)
I tak kázal Vianney (3. kapitola) (26.02.2024)
I tak kázal Vianney (2. kapitola) (24.02.2024)
I tak kázal Vianney (1. kapitola) (20.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (10. kapitola) (17.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (9. kapitola) (14.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (8. kapitola) (10.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (7. kapitola) (07.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (6. kapitola) (04.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (5. kapitola) (01.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (4. kapitola) (30.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (3. kapitola) (27.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (2. kapitola) (25.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (1. kapitola) (23.01.2024)
Tak kázal Vianney (10. kapitola) (20.01.2024)
Tak kázal Vianney (9. kapitola) (16.01.2024)
Tak kázal Vianney (8. kapitola) (14.01.2024)
Tak kázal Vianney (7. kapitola) (11.01.2024)
Tak kázal Vianney (6. kapitola) (08.01.2024)
Tak kázal Vianney (5. kapitola) (05.01.2024)
Tak kázal Vianney (4. kapitola) (03.01.2024)
Tak kázal Vianney (3. kapitola) (31.12.2023)
Tak kázal Vianney (2. kapitola) (26.12.2023)
Tak kázal Vianney (1. kapitola) (24.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (31. kapitola) (15.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (30. kapitola) (12.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (29. kapitola) (10.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (28. kapitola) (30.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (27. kapitola) (17.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (26. kapitola) (12.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (25. kapitola) (10.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (24. kapitola) (04.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (23. kapitola) (02.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (22. kapitola) (29.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (20. kapitola) (17.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (19. kapitola) (14.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (18. kapitola) (08.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (17. kapitola) (04.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (16. kapitola) (29.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (15. kapitola) (26.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (14. kapitola) (21.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (13. kapitola) (16.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (12. kapitola) (03.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (11. kapitola) (27.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (10.kapitola) (24.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (9. kapitola) (20.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (8. kapitola) (15.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (7.kapitola) (14.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (6. kapitola) (13.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (5. kapitola) (12.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (4. kapitola) (11.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (3. kapitola) (10.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (2. kapitola) (09.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (1. kapitola) (08.08.2023)
Soužití či soužení: Doslov (31.07.2023)
Soužití či soužení: Odpustit sobě! Zásadní první krok (29.07.2023)
Soužití či soužení: Zbožnost (25.07.2023)
Soužití či soužení: Smutek (22.07.2023)
Soužití či soužení: Bratr osel a pokušení (20.07.2023)
Soužití či soužení: Nevhodné odívání bratra osla (18.07.2023)
Soužití či soužení: Zamilovanost (16.07.2023)
Soužití či soužení: Sedm hlavních hříchů (13.07.2023)
Soužití či soužení: Jeden příklad za všechny (10.07.2023)
Soužití či soužení: Špatná péče o bratra osla (06.07.2023)
Soužití či soužení: A jak to vypadá konkrétně (02.07.2023)
Soužití či soužení: Trůn srdce pro duši (27.06.2023)
Soužití či soužení: "Horší" osel, horší šance? (22.06.2023)
Soužití či soužení: Kdo jak skončí? (17.06.2023)
Soužití či soužení?: Bratr Osel (12.06.2023)
Soužití či soužení?: Osel je osel (03.06.2023)
Soužití či soužení? : Úvodní kapitoly (30.05.2023)
O výchově: Život modlitby (10. kapitola) (30.05.2023)
O výchově: Výchova k úctě (8. kapitola) (21.05.2023)
O výchově: Pokoj v rodině (7. kapitola) (16.05.2023)
O výchově: Ukázat Boha jako nejvyšší dobro (5. kapitola) (29.04.2023)
O výchově: Výchova samozřejmostí (4. kapitola) (27.04.2023)
O výchově: Vnitřně svobodné dítě (3. kapitola) (19.04.2023)
O výchově: CO má rodina poskytnout dítěti (2. kapitola) (15.04.2023)
O výchově: Je dnes zdravá výchova možná? (1. kapitola) (10.04.2023)
O výchově: Pár slov na úvod (04.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Modlitba k Panně Marii Matce Naděje (36. kapitola) (03.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Drahocenný čas (35. kapitola) (30.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Cesta k dokonalosti (34. kapitola) (28.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí (33. kapitola) (26.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách (32. kapitola) (19.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pořádek v myšlenkách (31. kapitola) (15.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Matka Boží v mém životě (30. kapitola) (12.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Řeč (29. kapitola) (09.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Křížová cesta (28. kapitola) (03.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Láska roste poznáním (27. kapitola) (27.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Růženec (26. kapitola) (24.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Smutek (25. kapitola) (20.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svaté přijímání (24. kapitola) (17.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobro konat dobře (23. kapitola) (11.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: pokání (22. kapitola) (09.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Budoucí dobra (23.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 04. 06. 2024 | 147 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.