Liturgický rok

Panna Maria Karmelská

PM v KV Co se nám vybaví, když slyšíme slovo karmel? Někomu hora v Palestině, jinému kontemplace či rozjímání, dalšímu ticho a Panna Maria.
Její jméno opravdu pochází z hory Karmel (karmel se překládá jako "zahrada"). Zde od nejstarších křesťanských dob vedli poustevníci kající život a uctívali Rodičku Boží. Na začátku 13. století tady založili řeholní řád.

Památka dnešního svátku se začala slavit v karmelitánském řádu ve 14. století, ale až v roce 1587 bylo papežem Sixtem V. povoleno její slavení v řádu i bratrstvu jako výroční slavnost. Papež Pavel V. v roce 1613 uznal pro bratrstva svatého škapulíře její svátek za hlavní a roku 1726 papež Benedikt XIII. památku P.M.Karmelské rozšířil na celou církev.


Oltář v KV
Oltář v poutním kostele.


Panna Maria Karmelská je také označována jako Matka sv. škapulíře. Škapulíř řád obdržel prostřednictvím světce Šimona Stocka. Nošení škapulíře (jako náhrada oděvu se jedná i o medailku) má být provázeno naší ochotou obléci se v život Panny Marie a jako ona se dát do služeb díla spásy. Jde o to žít důvěrný vztah k P. Marii a ke Kristu a s nimi se podílet na Božím díle.


PM Karmelská
Poutní obraz v Kostelním Vydří.


Zásvětná modlitba k Panně Marii Karmelské

Maria, Královno a Matko Karmelu!
Přicházím dnes, abych se ti zasvětil, protože celý můj život je jen nepatrný projev vděčnosti za mnohé milosti a požehnání, kterých se mi dostalo od Boha tvýma rukama.
S láskou se díváš na ty, kdo jsou oděni tvým Škapulířem, a proto tě prosím: podporuj svou silou mou slabost, osvěcuj svou moudrostí temnoty mé mysli a rozmnožuj ve mně víru, naději a lásku, ať Ti mohu každý den pokorně a věrně sloužit.
Ať ke mně Škapulíř stále obrací tvé milosrdné oči. Ať je mi zárukou tvé zvláštní ochrany v denním boji, abych byl věrný tvému Synu i tobě.
Ať mě odvrací od všeho hříšného v životě a připomíná mi ustavičně povinnost pohlížet na tebe a odívat se tvými ctnostmi.
Od nynějška se budu snažit žít důvěrně spojen s tvým duchem, obětovat všechno Ježíši skrze tebe a učinit ze svého života obraz tvé pokory, lásky, trpělivosti, mírnosti a ducha modlitby.
Nejmilejší Matko, podpírej mne svou neustávající láskou, ať se mi, nehodnému hříšníku, dostane jednou zaměnit svůj Škapulíř za nebeské svatební roucho a přebývat s tebou a s karmelskými svatými v království tvého Syna. AmenKarmelitánský klášter


Doporučuji vám navštívit mariánské poutní místo Kostelní Vydří nedaleko Dačic, kde stojí uprostřed malebné krajiny klášter Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské (jediný v naší republice). Žijí zde lidé, kteří svůj život darovali Bohu. Svým srdcem hoří pro Něj a rozdávají Boží lásku všem, kdož jsou schopni ji přijmout.


Pohled na kostel v KV


...Na Karmelu se učíme vnímat Pannu Marii tak, jak máme vnímat Boha - nepozorovaně a skrytě.
A mohu Vám říct, milí poutníčci, že Vás Matka Boží zde ráda uvítá. A my, kteří jí zde sloužíme také. Neboť sloužit Vám, je naší radostí...
( P.Vojtěch Kodet - slova rozloučení při jedné z poutí 16.července )

Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 16. 07. 2008 | 11293 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.