Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Desatero Těmi radami je myšleno Desatero, což v překladu znamená deset slov. Tato slova shrnují Zákon daný Bohem izraelskému lidu prostřednictvím Mojžíše. Vyhlášením přikázání lásky k Bohu (první tři) a k bližnímu (dalších sedm) vytyčuje cestu života člověka, osvobozeného z otroctví hříchu. Tuto smlouvu neuzavřel Hospodin jen s našimi otci, ale s námi se všemi. Jenže člověk se stále pokouší Boží desatero rozbít tzn. že často zabloudí. Ale Pán je znovu a znovu vrývá do lidských srdcí v podobě svědomí.

Ukaz("text"); ?>