Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

JEŽÍŠ KRISTUS JE KRÁL.


Ježíš nám dnes ukazuje, co to znamená kralovat.
Kralovat, vládnout, neznamená užívat si vládu, ale sloužit!

"...Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly... "Ukaz("text"); ?>