Boží doteky

Přístupové cesty zlého

Pěšinka I Pán Ježíš mluvil o zlu. Všude je přítomno. Týká se to nás všech a chceme, aby ztratilo moc. Proto se mu máme s pomocí Boží postavit a ne se jím nechat terorizovat.
Syn Boží se zjevil, abychom měli život a k tomu Ježíš potřebuje nás, naši spolupráci. Přišel, aby nás zachránil. V Bibli se děly zázraky nejen tehdy, ale dějí se i dnes. Jenom my je často nechceme zakusit.
Nabízím několik myšlenek z přednášky P.Vojtěcha Kodeta O.Carm na téma Přístupové cesty zlého.
Večer


NEJČASTĚJŠÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY ZLÉHO:

1.HŘÍCH - je veliké zlo a my si ním nevíme rady. Nejdříve bychom měli odpustit sami sobě, protože jsme pyšní, ješitní či naopak se nepřijímáme nebo odsuzujeme.
Bůh nám říká pravdu o nás, ODPOUŠTÍ VŽDY, VŠECHNO A HNED, když upřímně vyznáme a litujeme.
My si ale chceme sami určovat co je hřích (je jiná doba, to se tak nebere), ale Bůh určuje ne my.
Ptejme se na pravdu Boha a nekomlikujme si život. Když jsem usvědčen z hříchu - mám naději. Bůh mi ukáže jak z toho ven a vždy to mohu vyznat!
JEN MUSÍME odpustit těm, kdo se provinili proti nám. Každé neodpuštění je silnou zátěží a uzavírá mě Božímu milosrdenství.


Bůh stvořil člověka jako bytost sexuální, abychom si mohli lásku prokazovat i tělesně. Jsme v manželství účastni na stvořitelském díle Božím.
Dnes společnost uznává - nevěru, homosexualitu, sexuální násilí. A toto jsou otevřené ne dveře, ale vrata pro zlého. Zrovna jako vraždy a potraty zatěžují celé generace. V našem prostředí mnoho nevinných zemřelo.
I tento hřích je odpustitelný. Pokání musí konat otec i matka a dítě svěřit Božímu milosrdenství. Manon, závislost na práci, alkoholismus - vše je nutné vyznat, napravit škody a prosit za rozvázání závislosti.


Slzy


2. PROKLETÍ - jsou i v Písmu svatém, ale požehnání je tam víc! Požehnání vtahuje do Boží lásky.
KLETBA, působí zlo, jestliže nežiji v milosti posvěcující. Dotýká se zdraví, vztahů, hmotného majetku - VŠEHO!

Člověk by měl vyznat hřích a odvolat kletbu tj.rozvázání z kletby. Každý kněz může modlitbou rozvázat kletbu.
Opakující se skutečnosti mohou být kletbou celého rodu:
- duševní a citové zhroucení
- opakované nemoci
- neplodnost, ženské nemoci
- rozpad manželství a rodiny
- ustavičný nedostatek financí
- časté nehody a nešťastné události
- série předčasných úmrtí, vraždy v rodině
To vše může být prokletí, okultismus, spiritismus.

Prokletí na sebe můžeme i uvalit - okultismem, spiritismem, těžkými hříchy, zvráceným sexem...
Rodiče nevědomky přivolají zlo na děti (např. Ty jsi nemehlo! Ne. Já jsem méně šikovné dítě Boží). Dívky to řeší třeba bulímií, hoši drogami, gemblerstvím.

Řešení:
Odpustit, sám prosit za odpuštění, odříci se toho a zmenšit či zrušit kletbu. Prosit Pána za odpuštění, často obnovovat křestní slib třeba po sv. přijímání.
Duchovní svazky ...chorobná závislost na lidech ( máma dítě), mezi partnery (ne manžel), rozbít vztah jiných, matka a potracené dítě.....


Děti


3.RODOVÉ ZÁTĚŽE - duch. zátěže našich rodin do několika generací!
Když někdo nedělá pokání, přenáší se dál a dál!

Pohledem do sestaveného rodokmenu zjišťujeme:
- naši zemřelí - sebevrazi, zmizelí lidé, kteří nebyli pohřbeni
- účast předků na zásvětných rituálech
- nevázaný a zvrácený sex (levobočci)
- násilí na dětech, ženách
- nemoci, závislosti - alkohol

Jestliže ve své rodině toto objevím, co dělat? Je třeba duch. způsobem toto vyřešit!
- podrobně zmapovat rodinu - rodokmen
- odpustit všem
- mše svatá za uzdravení rodových kořenů: je dobré tam vložit
a) při úkonu kajícnosti - za hříchy předků proti 1. přikázání obnovit křestní slib a vyznat víru. Za druhé vyznat hříchy i víru!
b) při proměňování - prosit za zrušení všech smluv se zlem
c) po přijímání - vyhlásit vládu Ježíše!Rodové kořeny


4.VNITŘNÍ ZRANĚNÍ A UZDRAVENÍ - další téma, kudy přichází zlo do našeho života.

a) pociťovaný pocit nelásky od lidí či od rodičů (nepřijetí dítěte, pokus o potrat) - vše musí být rozvázáno, uzdraveno Ježíšem.

b)- pocit méněcennosti, nadřazení atd.
- škola, dospívání, rodina - kolik je tu zla
- selhání ve sféře světské - neúspěch ve škole, v práci
- přílišná přísnost, souzení sebe i druhých
- strachy z budoucnosti (konec světa - nečíst dětem)
- pocit osamělosti- ne svůj pokoj, ale povídat dohromady
- úzkostlivý, falešný pocit viny

Za uzdravení se mohou modlit všichni doma i v kostele.


Zahradnice


5.OKULTISMUS
- osamělost - nejlepší je dětem naplánovat ne volný čas, ale práci! Mají podíl na společném dobru - společná práce doma.
- pokušení snadnější cesty - být šťastný teď hned a tady za každou cenu.
2/3 civilizace se zbláznilo! Neptáme se co chce Bůh, ale hledáme svůj vlastní prospěch!Tudy Duch Boží nevane.
- pozor na léčitele a zaříkání bylinek.Ty si nejraději nasbírejme sami.
- jóga, čínské medicíny, přírodní magie - objímání stromů (jestliže čerpáme tuto energii, vstupujeme do světa magie).

Symptomy postižení - potěšení proti životu
- odpor k modlitbě
- smutek, úzkost, deprese
- podivné nemoci - alergie, závislosti
- virtuální světKvěty ve větru


Modlitba: Ve své vlastní slabosti a hříšnosti se postavme před Pána a poprosme, aby byl Pánem našeho života. Svěřme mu své blízké.
Pane Ježíši, vyvyšuji Tě nade vše. A volím Tě jako svého zachránce.
Děkuji za světlo, které jsi mi dal. Polož prosím svoji dlaň na bolavá místa mého života a rozvaž všechny kletby, které jsme uvalili na jiné lidi a oni na nás.
Matko Boží, přimlouvej se za nás. Amen.Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 05. 06. 2009 | 6803 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.