Děti z okolí Jeníkova hrály divadlo v Lančově

Autor: Karel Žák <(at)>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 05. 06. 2018

Dne 8. dubna 2018 se uskutečnilo kulturní Odpoledne Vranovského regionu – tentokrát v Lančově, proto dostalo letošní přízvisko Landšou. Zúčastnil se ho i dětský kolektiv z okolí Jeníkova.

Bylo třeba nacvičit nějakou inscenaci, proto děti přijely již v pátek 6. dubna na faru do Štítar. Během víkendu zakončeném akcí v sále kulturního domu v Lančově měly děti bohatý program – kromě nácviku na představení mohly pod dozorem vedoucích využít přicházející jarní počasí k zábavným společným hrám. Na řadu přišli postupně např. noční tajemné vyprávění, fotbal, vybíjená a schovka. Nechyběly chvíle pro společnou modlitbu a zbožný zpěv u svatostánku se svátostným Pánem Ježíšem.
V neděli Božího milosrdenství (vždy 2. velikonoční neděle) začala ve 14 hodin zmíněná přehlídka kulturních vystoupení vranovského regionu, v níž zástupci jednotlivých obcí předvedli, co zajímavého zpestřuje jejich společenský život. Pro každé vystoupení bylo vyhrazeno 7 minut. Šesti dětem ze severu Čech herecky vypomohly tři děti z farností Olbramkostel a Vranov nad Dyjí. Představení se jim vydařilo. Zahrály si Operu o čtyřech kůzlátcích. Jádro této inscenace vzniklo spontánně z dialogu vedoucích při únorovém pobytu dětí ze severních Čech na faře ve Štítarech. Pro zvídavé čtenáře zde vyvěšujeme její libreto:

Opera – O čtyřech kůzlátcích


(Song – Karkulka)
Koza máma:
Kůzlátka maličká, vyžraná a zlobivá. Půjdu teďka nakoupit, do města dalekého. Nikomu neotvírej, modlitbu vždy v ústech měj.

(Song – vlastní)
Kůzlata:
Okej, okej, okej!

Koza Máma:
Okej!

Sbor:
Maminka odchází a kůzlátka se probouzí.

(Song – Internacionál)
Kůzlata:
My kůzlátka zlobivé, tu borčus zas uděláme.
Poskáčem hnedka postele, ledničku hnedka vyžerem!
Vlkům hnedka všem otevřeme a vyzrajeme nad nimi!
Dáme si snimi sendvič a budem navždy přáteli!

Sbor:
Přátelé navždy? Uvidíme. Právě přichází vlk.

(Song - pašije)
Vlk:
Kůzlátka děťátka, to jsem já vaše maminka. Otevřte mi svá vrátka!

(Song – vlastní)
Kůzlata:
Okej, okej, okej!

Vlk:
Okej!

(Song – Star Wars – Imperial march)
Vlk:
Já jsem vlk ďábelský! Sežeru Vás do kosti!

(Song)
Kůzlátka:
Ve jménu Ježíše Krista! Odstup satane!
Bůh je vždycky silnější! On mě vždycky ochrání!
On mě nikdy neopustil! On mě nikdy neopustí!
Vždy bude mým štítem, Bůh tě odsud vyžene!

(Song – dva roky prázdnin)
Vlk:
To si ze mě děláte srandu! To není možné!
Tu červenou i s babkou jsem sežral.
Zahubil jsem tři prasátka!
Nyní však vidím Boha nad tebou, proto to hnedka vzdám.
Dřív než tento zápas skončí, ukončím ho sám! Ááááááá!!!

Sbor:
Zlo je poraženo. Dobro navždy vítězí.

(Song - Misericordes sicut Pater)
Kůzlátka:
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!

(Song)
Koza máma:
Kůzlátka milá, co se tady děje?!
Proč ten vlk hrozný, tady leží?!!

Sbor:
Porazili jsme vlka ďábelského.

(Song – National athem of Panem)
Kůzlátka:
Porazili jsme, vlka ďábelského.
Pýcha musí padnout! Všechno zlo spolu s ní!
A dobro vyhraje, nad vlkem ďábelským!


- - - Konec - - -